Vorige pagina


Vergeet Couckenbak, ‘t is hier Cassatiebak!

3/08/2015

Vergeet Couckenbak, ‘t is hier Cassatiebak! 

Mochten we de stramme knoken van Eliane Liekendael nog in beweging krijgen, we lanceerden hier prompt een polonaise van controleur naar controleur, lustig rondjes draaiend in hun kantoren! Vanwaar deze toch wel wat atypische uitbundigheid van een stelletje Waregemse fiscalisten, vraagt u zich misschien af? Welnu: deel mee in onze vreugde na volgend verhaal: sedert enige jaren placht het Hof van Cassatie de wereldvreemde stelling aan te nemen dat kosten niet aftrekbaar waren, indien ze geen link hadden met het statutair doel van een vennootschap. Dat was om twee redenen bizar. Vooreerst omdat algemeen aanvaard wordt dat alle inkomsten van een vennootschap belastbaar zijn, behoudens wanneer een expliciete uitzondering wettelijk voorzien is. En kosten zouden dan niet allemaal d’office in aanmerking komen, behoudens (reeds zeer uitgebreide) wettelijke basis? Maar vooral: inktpatronen kopen voor een printer behoort echt niet tot het statutair doel van uw vennootschap, maar toch zal geen mens eraan twijfelen dat die kost fiscaal mag/moet aanvaard worden, dus hoe absurd is die “link naar uw statutair doel” niet? Maar op basis van die stelling van het Hof van Cassatie, waren diverse controleurs op strooptocht getrokken: “Aha, meneer doktoor, uw vennootschap heeft niet tot doel het hebben van appartementen aan de kust? Hoho, dat wordt dan een probleempje met de aftrek van die kosten van uw appartement hé?”. Stellen dat de dokter in kwestie wel degelijk een voordeel alle aard aangesmeerd kreeg, perfect volgens de forfaitaire basis zoals door de wetgever zelf voorzien (!), hielp daar allemaal geen lievemoederen aan. “Geen band met uw doel, pech!” kregen ettelijke bedrijfsleiders te horen! En nu verwerpt Cassatie haar eigen doctrine! Dat betekent dat dit stukje wereldvreemdheid uit fiscalibus verdwijnt en we dus gevrijwaard worden bij controles van een dooddoener die geen enkele andere motivatie had dan in de zakken te zitten van mensen die hard werken, zich iets permitteren en daarbij alle regels van het spel respecteren, maar blijkbaar toch wat jaloezie opwekten…

Ja, lap, ze hebben u weer liggen : de RV stijgt naar 27 % in 2017!!!

De goesting in de polonaise van hierboven is vorige week dan als bij toverslag verdwenen: we werden wakker met de boodschap dat ze er daar in Brussel niet beter op gevonden hadden dan de roerende voorheffing opnieuw op te krikken! Komt dat van 15% van voor 2013 al naar 25% gestoven, gaan ze er nu nog een keer een turbo opzetten: bam, naar 27%! Wat echter 15% gebleven was, blijft dat gelukkig ook: de spaarrekeningen, de Leterme-bon en de recente regeling voor nieuwe aandelen. Van 15% over 21% en 25% naar 27%, dat is bijna maal twee in een paar jaar tijd: dát is pas een horrorscenario, meneerkes De Leeuw en Leemans … 

Maar laat ons wel wezen: indien de heren en dames in de Wetstraat inderdaad de werkgeversbijdragen vanaf 2016 fors terugdringen(theoretisch van 33% naar 25%), dan zijn we nog geneigd tot enige clementie.

 

                                                                                                                                    Auteur : Jan Baert