Vorige pagina


Taks shift: wo bist du geblieben?

6/07/2015

 

Taks shift: wo bist du geblieben? 

Het antwoord op bovenstaande vraag blijft de gemoederen beroeren en, neen, we hebben niet her en der een tipje van de sluier kunnen lichten, ook voor ons is het afwachten. Maar het wordt wellicht een kwestie van van alles wat en vooral qua BTW een aanpassing van de tarieven en wat betreft de vermogensbelasting en/of het meerwaarde-op-vermogen-verhaal een doekje voor het bloeden…
Maar er schuift hele dagen al meer dan genoeg aan het taksfront, zodat we eigenlijk helemaal niet op onze honger moeten blijven zitten.

Luxemburg is opnieuw een belastingparadijs voor de Belgen!

Dat zullen ze daar graag horen bij de groothertog, na al hun inspanningen van ongeveer een tiental jaren om de slechte naam die ze hadden in verband met zwarte centen van zich af te duwen… Niettemin stelt de Belgische fiscus nu recentelijk dat Belgische vennootschappen die meer dan
€ 100.000,00 per jaar overschrijven naar het kleine landje (om welke reden dan ook: lening, betaling factuur, belegging,…), een speciale aangifte moeten indienen, zoals ze ook moeten doen voor geldstromen richting de Britse Maagdeneilanden,
 de Seychellen en dergelijke fiscale (en tout-court) paradijzen meer. Let wel: Luxemburg neemt het nochtans ernstig om fiscaal koosjer te zijn: alle inkomsten van Belgen vanaf volgend jaar worden automatisch aan België meegedeeld, niet echt typisch voor een belastingparadijs, niet? 

Rieder als ridder!

Neen, advocaat Hans Rieder kon twee jaar geleden niet lachen met de nieuwe wet die in (ook fiscale) strafzaken maakte dat de verjaring steeds geschorst werd wanneer bijkomende onderzoeksdaden gevraagd werden. De onderzoekers moeten hun werk maar goed doen, punt. Dan is heel dat gedoe van schorsing van verjaringstermijnen volgens hem gewoon overbodig. Toga aan en naar het Grondwettelijk Hof getrokken! En Meester Ridder, sorry Rieder, verkreeg wat hij zocht: het hele zwik de vuilnisbak in! Nikske schorsing verjaring meer: bedankt, Hans! PS: zou iemand de recente beslissing van het Hof van Cassatie liggen hebben? Die hebben het namelijk bestaan te oordelen dat de fiscus illegaal verkregen informatie toch mag verder gebruiken! Herlees vorige zin, kijk om u heen en stel vast dat u niet in Congo-Brazzaville zit: dat kan toch niet kloppen? Maar voorlopig lijkt het dus wel zo te zijn! Bon, wie de tekst liggen heeft, gelieve die naar ridder Rieder te sturen met dringend verzoek nog eens op z'n juridisch strijdros te klimmen?

Malafide aannemers worden direct bij de lurven gepakt!

Stelt de sociale inspectie fraude vast bij een onderaannemer, dan heeft de "ketting" boven hem nu nog 14 dagen tijd om de zaak recht te trekken of om alle cont(r)acten met de snoodaard in kwestie te verbreken. Welnu, minister Peeters heeft daar nu paal en perk aan gesteld: alle inbreuken moeten direct geregulariseerd worden en de nodige boetes moeten direct betaald worden. Dat er “collateral damage” zal ontstaan, staat in de sterren geschreven: ook goedmenende aannemers gaan ineens zo'n oplawaai vangen, afkomstig van ergens veel lager in de onderaannemingsketting en zullen op die manier onschuldig gestraft worden! Dus aannemers aller landen: verenigt u aan de poorten van de sociale secretariaten om van elkaar attesten te vragen dat alles 100% conform het boekje gebeurt…

Farce van de week

U moet en zal uw buitenlandse rekeningen aan het CAPCC aangeven en het moet juist zijn of ze gaan u daar ne keer nen toer doen meedraaien!

De fiscus ging nu zelf brieven sturen naar wie in z'n aangifte sedert 2012 aangaf buitenlandse rekeningen te hebben. Klantvriendelijkheid weet u wel. Zijn ze er nu wel in geslaagd om die brief massaal naar verkeerde mensen te sturen, zeker? Fiscale actualiteit heeft steeds meer het verfrissende effect dat de passage van Pipo de Clown ook heeft in circusvoorstellingen…

                                                                                                                                                                Auteur : Jan Baert