Vorige pagina


Aandachtspunten bij overnames van vennootschappen met onroerende goederen

1/06/2015

Aandachtspunten bij overnames van vennootschappen met onroerende goederen

Bij een verkoop van onroerende goederen zorgt de notaris voor het vervullen van vele formaliteiten (bodemtoestand, vergunningen, bestemming, …). Deze verplichtingen zijn wettelijk opgelegd om de koper te beschermen. 

 

Wanneer u als koper een vennootschap overneemt die onroerende goederen bezit, is er echter geen enkele bescherming! Een onderzoek van de onroerende goederen is in dergelijk geval steeds aangewezen om achteraf problemen te vermijden.

U kan als koper vrij eenvoudig informatie bekomen over de onroerende goederen die de vennootschap bezit. Zo kan u via de gemeente informatie ontvangen over vergunningen en stedenbouwkundige voorschriften, via OVAM over de bodemtoestand en via het hypotheekkantoor en kadaster over de eigendomstoestand en procedures. Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen kan dan weer bijkomende informatie opleveren omtrent voorkooprechten die op de onroerende goederen zouden rusten. Naast de hiervoor vermelde informatie kan u uiteraard ook steeds bijkomende informatie opvragen bij de verkoper.

Indien er bepaalde risico’s vastgesteld worden bij dit onderzoek, kunnen deze ingedekt worden via specifieke verklaringen en waarborgen vanwege de verkoper. Indien er achteraf een probleem ontstaat zal de verkoper de schade dienen te vergoeden. Uiteraard kunnen de risico’s die u als koper vaststelt, ook een impact hebben op de prijs die u bereid bent te betalen voor de aandelen van de vennootschap.

De koper van een vennootschap die onroerende goederen bezit geniet niet dezelfde bescherming als de koper van onroerende goederen. De koper van een vennootschap die onroerende goederen bezit dient zelf zijn huiswerk te maken, enerzijds door informatie op te vragen bij bepaalde instanties en anderzijds door de nodige vragen te stellen aan de verkoper.

                                                                                                                                                           Auteur: Steven Boone