Vorige pagina


Op zoek naar alternatieve financiering voor uw onderneming

1/06/2015

Op zoek naar alternatieve financiering voor uw onderneming 

Voor de financiering van een nieuwe machine, bedrijfspand, participatie of zelfs uw voorraden denkt u in eerste instantie wellicht aan het afsluiten van een krediet bij uw vertrouwde bank. Minder gekend is dat er vaak alternatieve financieringsvormen mogelijk zijn voor de opstart of verdere uitbouw van uw onderneming. Daarom hebben we besloten om via een reeks artikels een aantal interessante alternatieve vormen van financiering die zeker het overwegen waard zijn voor te stellen. Zo maken we u de komende maanden wegwijs in de voor- en nadelen of mogelijkheden voor het bekomen van financiële zuurstof via Crowdfunding, de Waarborgregeling, de Startlening, Optimeo, de WinWinlening, risicokapitaal,  ...

Heel wat aspecten om rekening mee te houden

Wie denkt dat het volstaat om een beetje tijd met zijn bankier door te brengen, zijn project uit de doeken te doen en onmiddellijk buiten te stappen met zijn kredietovereenkomst onder de arm, heeft het mis. Banken denken sinds de crisis van 2008 immers tweemaal na alvorens kredieten te verschaffen. Niet geheel onlogisch willen zij er uiteindelijk ook iets aan overhouden …

In realiteit is het van uiterst groot belang om uw huiswerk goed voor te bereiden want er zijn immers heel wat aspecten waar u rekening mee dient te houden bij de financiering van uw onderneming. Zorg daarbij vooral voor een antwoord op de volgende vragen:

 • Financier ik eerder met eigen of vreemd vermogen?

 • Wat is de optimale looptijd van de lening?

 • Welke waarborgen kan ik verstrekken?

 • Wat is de fiscale impact van de voorgestelde financieringstechniek?

 • Wat zijn de kosten?

 • Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

 • ...

In balans

Op de passiefzijde van de balans staat alle financiering die uw onderneming gebruikt onder de vorm van eigen vermogen of vreemd vermogen; zijnde schulden op lange of korte termijn. 

Als tegenhanger vinden we op de actiefzijde van de balans de machines, voorraden, … die dankzij de financiering kunnen worden aangeschaft.

De doelstelling moet zijn om een optimaal evenwicht na te streven tussen eigen en vreemd vermogen.  Dat moet in samenhang gebeuren met een beoordeling van de solvabiliteit, de rentabiliteit en de liquiditeit van de onderneming.  Het hoeft niet gezegd dat dit evenwichtspunt subjectief is en bovendien voor iedere onderneming anders is.

Met (bijkomend) eigen vermogen financieren heeft een aantal belangrijke voordelen:

 • Met (bijkomend) eigen vermogen financieren heeft een aantal belangrijke voordelen:

 • Een lagere schuldgraad geeft de onderneming in de toekomst extra mogelijkheden om te financieren met vreemd vermogen

 • Eigen vermogen is minder verstikkend omdat de vergoeding aan de aandeelhouders – onder de vorm van dividenden – niet vast is bepaald (in tegenstelling tot te betalen interesten op schulden)

 • De overheid moedigt financiering met eigen vermogen aan via de aftrek voor risicokapitaal, de investeringsreserve, …

Met vreemde vermogen financieren heeft echter ook een aantal interessante pluspunten:

 • De interesten zijn (in principe) fiscaal aftrekbaar en leveren een mooie belastingbesparing op 
 • De inflatie zal de waarde van langlopende schulden voor een deel uithollen

 • Kredieten kunnen vandaag aan ultra lage rentevoeten worden afgesloten, iets waar we over 10 jaar misschien wel met heimwee naar terugkijken …

 • Als KMO kan u vaak gemakkelijker partners over de streep trekken voor extra vreemd vermogen i.p.v. dat zij mee in het kapitaal stappen

 • Hefboomeffect op voorwaarde dat kostprijs van het vreemd vermogen lager blijft dan het gerealiseerd rendement op de aangeschafte activa

 

Overdrijf echter nooit met schuldfinanciering. In tijden dat uw onderneming floreert spint u hier wellicht goed garen bij, maar wanneer het de andere richting uitgaat kan een te zware schuldenlast ervoor zorgen dat uw bewegingsvrijheid belemmerd is om de onderneming weer in rustiger vaarwater te loodsen.

Financieel beleid in functie van de levensfase

Uw onderneming kent in grote lijnen drie fases dewelke in de praktijk ongemerkt in elkaar vloeien: de startfase, de groeifase en de mature fase. Vooral de start- en groeifase hebben de meeste aandacht nodig op het vlak van financiering.

Een startende onderneming zal in de praktijk vaak meer afhankelijk zijn van eigen vermogen dat voornamelijk door de oprichters zelf op tafel zal dienen te worden gelegd. Het grote nadeel waarmee een startende onderneming kampt is het feit dat een financiële instelling over geen historische informatie beschikt en geen goed zicht heeft op de capaciteiten en ervaring van de bedrijfsleiding. Begrijpelijk dus dat een bankier niet volop de kredietkraan open draait om starters te bedienen met investeringskredieten en straight loans of allerhande kaskredieten.

Een onderneming die al een tijdje uit de startblokken is en reeds een mooi parcours heeft afgelegd, zal meestal wensen door te gaan op haar elan. Om bijkomende groei te stimuleren zal ze echter moeten investeren in vaste activa op lange termijn (bedrijfsgebouwen, uitbreiding productieapparaat, …) en zal ze extra kosten moeten maken om de verkoop en distributie van haar producten en/of diensten verder uit te bouwen. Ook zal de behoefte aan bedrijfskapitaal (hogere voorraden, klantenvorderingen, …) toenemen naar gelang de groei van de onderneming. In deze fase wordt er vaak een beroep gedaan op externe financiering.

Een mature onderneming zit meestal op het vlak van financiering in een comfortabele positie. Zeker wanneer jarenlang de winsten volledig of voor het merendeel werden gereserveerd, zal de solvabiliteit voldoende hoog zijn om zonder moeilijkheden externe kredietverschaffers aan te spreken indien nodig.

Zonder waarborgen meestal geen krediet

Kredietverstrekkers vragen steeds meer zekerheden vooraleer er geld op tafel wordt gelegd. De verstrekte waarborgen kunnen immers worden ingeroepen wanneer uw onderneming niet meer in staat is het ontleende kapitaal terug te betalen. Zekerheden kunnen worden ingedeeld in de volgende vier grote categorieën:

 

 • Zakelijke zekerheden zoals hypotheek, inpandgeving handelszaak,  …

 • Persoonlijke zekerheden

 • zoals hoofdelijke borgstelling door u persoonlijk, akte van loonafstand, …

 • Semi-zakelijke zekerheden zoals volmacht tot hypotheek

 • Morele zekerheden zoals bijvoorbeeld de verbintenis om het bedrijfsgebouw niet te verkopen, …

 

Hoe meer zekerheden u op tafel kan gooien, hoe gemakkelijker u aan de vereiste financiering zal geraken. Uiteraard zal de belangrijkheid van de zekerheden een effect hebben op de gehanteerde rentevoet.

Tips en tricks om vlotter krediet te verkrijgen

In de praktijk merken we vaak dat u potentiële kredietverstrekkers vlotter over de streep kunt trekken indien u de volgende punten in acht neemt:

 • Stel een degelijk onderbouwd financieel plan of kredietdossier op
 • Stem de aflossingstermijnen van kredieten af op de verwachte kasstromen uit de gefinancierde investeringen

 • Voorzie voldoende eigen inbreng

 • Optimaliseer uw behoefte aan bedrijfskapitaal (factureer tijdig, zorg dat uw facturen snel geïnd geraken, …)

 • Geef zoveel mogelijk zekerheid over uw terugbetaalcapaciteit

 

Maar ongetwijfeld het belangrijkste van al: laat voldoende blijken dat u zelf gelooft in uw project!

                                                                                                                                                               Auteur : Bart Vermoesen