Vorige pagina


Maaltijdcheques voor u als bedrijfsleider zijn zeker het overwegen waard

1/05/2015

Maaltijdcheques voor u als bedrijfsleider zijn zeker het overwegen waard

In het verleden was het meestal niet interessant om maaltijdcheques aan een zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap toe te kennen. De cheques in kwestie waren immers niet aftrekbaar (uitgezonderd € 1,00 per cheque) en er werden vrij hoge beheerskosten aangerekend om de cheques bij u aan huis te bezorgen. Ondertussen is er heel wat veranderd wat er toe leidt dat de toekenning van maaltijdcheques tot een niet te versmaden voordeel kan leiden …

Een belastingvrij voordeel

De mogelijkheid tot toekenning van maaltijdcheques aan uw werknemers is algemeen bekend en is voor deze een interessant extra legaal voordeel. Niets belet u echter om uzelf als zaakvoerder of bestuurder ook dergelijke cheques toe te kennen via uw vennootschap. Het goede nieuws is dat de fiscus hier geen aanstoot aan neemt indien de volgende voorwaarden worden nageleefd:

  • De toekenning van de maaltijdcheques moet vervat zijn in een geschreven individuele overeenkomst tussen uzelf en uw vennootschap
  • Het aantal toegekende cheques moet gelijk zijn aan het aantal werkelijke gepresteerde arbeidsdagen
  • De cheques worden op uw naam afgeleverd
  • De geldigheidsduur is beperkt tot 12 maanden en de cheques mogen slechts worden gebruikt voor een eetmaal of voor de aankoop van voedingsmiddelen
  • De tussenkomst van uw vennootschap mag niet hoger zijn dan € 5,91 per maaltijdcheque
  • De tussenkomst van uzelf bedraagt minstens € 1,09 per maaltijdcheque.

Wordt aan alle bovenvermelde voorwaarden voldaan, dan worden de aan u toegekende maaltijdcheques beschouwd als een zogenaamd “sociaal voordeel” en bent u dus geen personenbelasting noch sociale bijdragen verschuldigd op dergelijke cheques.

Op jaarbasis mag u zichzelf bovendien maximaal 220 stuks toekennen indien u wenst dat de cheques worden beschouwd als een sociaal voordeel. Meer is uiteraard mogelijk, maar in dat geval worden de extra cheques als een belastbaar loon beschouwd.

Het totale bedrag dat u zichzelf kan toekennen op jaarbasis is relatief beperkt aangezien een maaltijdcheque maximaal
 € 7,00 mag bedragen. U kan op die manier tot € 1.540,00 belastingvrij uit uw vennootschap halen. Maar wie het kleine niet eert …

De combinatie met een belastingvrije dagvergoeding
(tot € 19,22) is logischerwijze niet mogelijk. Wie dus veel op de baan is, opteert beter voor deze laatste aangezien:

  • U zichzelf op die manier tot bijna het driedubbele kan toekennen per gepresteerde dag
  • De belastingvrije dagvergoeding in uw vennootschap 100% aftrekbaar is.

Wat kost het uw vennootschap?

Aangezien de maaltijdcheques als een sociaal voordeel worden beschouwd, kunnen deze door uw vennootschap niet als een fiscaal aftrekbare kost worden beschouwd behoudens € 1,00 per toegekende cheque.

De beheerskosten die worden aangerekend voor het leveren van de cheques zijn fiscaal volledig aftrekbaar. 

Nieuw vanaf 2016

Zoals reeds meermaals aangekondigd door onze regering worden de papieren maaltijdcheques vanaf 2016 afgeschaft. Uiterlijk vanaf dan zullen de maaltijdcheques worden toegekend via een elektronische kaart. U hoeft uiteraard niet tot het einde van dit jaar te wachten om over te schakelen aangezien het gebruik van de elektronische maaltijdcheques ook nu al mogelijk is. Voor de drukkerijen wellicht minder leuk nieuws, maar op die manier draagt ook u uw steentje bij aan het milieu …

Verder goed nieuws is dat er een wetsvoorstel werd ingediend om vanaf 2016 cheques van € 8,00 toe te kennen. Deze verhoging met € 1,00 zou voor uw vennootschap volledig aftrekbaar zijn zodat maaltijdcheques vanaf dan
€ 2,00 per stuk in rekening kunnen worden gebracht als aftrekbare kosten.

Prijsbrekers op de markt

Waar vroeger de bestelling van papieren maaltijdcheques een vrij dure bedoening was en ertoe leidde dat de toekenning aan bedrijfsleiders minder interessant was, is dat met de komst van de elektronische maaltijdcheque een volledig ander verhaal. Naast de bekende uitgevers Sodexo en Edenred (het vroegere Accor) zijn er immers nog andere uitgevers zoals Monizze en Eve toegetreden tot de markt en is de concurrentiestrijd tussen hen in alle hevigheid losgebarsten. U – of liever uw vennootschap – wordt er alvast beter van!

                                                                                                                                                                 Auteur Bart Vermoesen