Vorige pagina


Gun uzelf een mooi kerstgeschenk via uw aangifte personenbelasting

14/12/2017

Het einde van 2017 nadert met rasse schreden. Het is niet alleen hoog tijd om te denken aan uw kerstcadeautjes maar ook bijvoorbeeld aan een storting voor uw pensioensparen. In deze bijdrage geven wij u een aantal optimalisatiemogelijkheden die ervoor zullen zorgen dat u heel wat minder of zelfs geen personenbelasting betaalt over inkomstenjaar 2017. In extreme situaties krijgt u zelfs meer belastingen terug dan u initieel verschuldigd was …

Tips voor een lagere belastingdruk op uw privé-inkomen
Wie nog wat geld op zijn of haar amper renderende spaarrekening heeft staan, zou één of meerdere van onderstaande optimalisatiemogelijkheden kunnen overwegen teneinde de belastingdruk in uw aangifte personenbelasting voor inkomstenjaar 2017 te minimaliseren. We denken daarbij in eerste instantie aan:

        Pensioensparen
        De premies die u stort in een pensioenspaarfonds of op een spaarverzekering leveren u een belastingvermindering op van 30% + de                        aanvullende gemeentebelasting. Voor dit jaar kan u maximaal € 940,00 aan premies storten. Die leveren u dus een effectieve besparing op              van € 282,00 zonder rekening te houden met de aanvullende gemeentebelasting. Bedraagt deze bijvoorbeeld 7%, dan levert voormelde                    storting u een belastingbesparing op van € 301,74.

        Tax Shelter voor startende ondernemingen
        U kan genieten van een belastingvermindering van 30% bij de investering in het kapitaal van een startende kmo-vennootschap. De                            belastingvermindering stijgt naar 45% in geval de vennootschap kan worden beschouwd als een micro-vennootschap. De maximale jaarlijkse          belastingvermindering bedraagt € 30.000,00 of € 45.000,00 naargelang het al of niet een micro-vennootschap betreft. Of m.a.w. de eerste                € 100.000,00 kapitaalinbreng levert u een belastingbesparing op.

        Aandelen van ontwikkelingsfondsen
        Op heden zijn er in België 3 vennootschappen erkend als “ontwikkelingsfonds”, zijnde:

  •         Incofin
  •         Alterfin
  •         BRS Microfinance Coop

        Het doel van deze vennootschappen is om rechtstreeks of onrechtstreeks kleine sommen geld te lenen aan kleine ondernemingen die op de            reguliere markt niet onmiddellijk een krediet kunnen verkrijgen.
        De belastingvermindering bij intekening op dergelijke aandelen levert u 5% op in het jaar van verwerving. Deze wordt pas definitief indien u de          aandelen minstens 60 maanden in uw bezit houdt. De belastingvermindering kan maximaal € 320,00 bedragen wat overeenstemt met een                maximale investering van € 6.400,00 op jaarbasis.

        WinWinlening
        Geld lenen onder de vorm van een WinWinlening aan een kennis, vriend of familielid kan u een jaarlijkse belastingvermindering opleveren van          2,50% op het gemiddeld uitgeleende bedrag. Het maximale bedrag dat u kan uitlenen onder deze vorm, bedraagt € 50.000,00 waardoor u een          jaarlijkse belastingvermindering kan genieten tot € 1.250,00. Dat bedrag wordt nog lichtjes verhoogd met de aanvullende gemeentebelasting            die u op deze wijze kan uitsparen.

        Naast de belastingvermindering kan u ook nog de rentevergoeding op het geleende bedrag opstrijken met een maximum van 2% bruto.                    Dergelijke lening kan u dus jaarlijks een nettorendement van 3,90% opleveren.

        Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
        Wie als zelfstandige zijn beroep uitoefent, kan ervoor opteren om een aanvullend pensioen op te bouwen via het VAPZ. Dergelijke premies              leveren een belastingbesparing op aan het marginale belastingtarief en een besparing aan sociale bijdragen aangezien de premies als                      beroepskost in aftrek mogen worden gebracht. Ruw geschat leveren dergelijke premies u in de praktijk een besparing op van ± 50% à 60%.

        Uiteraard zijn er nog andere mogelijkheden om uw belastingdruk te optimaliseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan minder gekende                              belastingverminderingen zoals deze voor de verwerving van een elektrische motorfiets, de uitgaven voor de vernieuwing van een verhuurde              woning via een sociaal verhuurkantoor, de lening aan familie of vrienden ter renovatie van een oude woning, …

        Dergelijke investeringen leiden in de praktijk tot een mooie besparing en krikken het rendement van uw “belegging” aanzienlijk op. Maar                    opgelet; niet allen zijn zonder risico. Dus vooraf goed uw huiswerk maken is de belangrijkste les die we u daarbij kunnen meegeven.

Auteur: Bart Vermoesen