Vorige pagina


Zal ‘t gaan ja?

10/11/2017

De titel van dit stukje dient u te lezen net zoals de TV-garagist DDT die zin uitsprak: vol verontwaardiging. We beleven namelijk weer een toppunt van insubordinatie vanwege de fiscus. Even de feiten: de Regering Di Rupo verhoogt in 2014 de belasting op liquidatieboni van 10% naar 25%. Na felle reactie van de ondernemers komt een compromis uit de bus: wie voor 1 oktober 2014 de vereffening inzet en alvast 10% van de reserves offreert aan de Schatkist, kan toch nog tegen 10% de dans ontspringen (lees: de opgepotte reserves naar het eigen spaarboekje transfereren). Een officieel verankerd achterpoortje om de 25% alsnog op een diefje te vermijden zo u wil, maar expliciet bevestigd in het Parlement door de toenmalige Minister van Financiën, Koen Geens. What could possibly go wrong…?

Nu zet de fiscus de aanval toch in en taxeert iedereen die z’n vereffening niet afgesloten heeft tegen de deadline, aan 25% in plaats van 10%. Huidig Minister van Financiën Van Overtveldt ziet zich genoodzaakt om zijn Administratie publiekelijk terug te fluiten. Kwestie opgelost, dus. Als de fiscus inderdaad volgt… Niet om de pessimist uit te hangen, maar we vrezen dat we dit meer te zien gaan krijgen: de Regering belooft lekkers, maar de fiscus moet maken dat de kas niet helemaal leeg valt. Dus gedragen die zich heel wat minder sympathiek. In de praktijk zal u dat uiteraard vooral merken bij fiscale controles. Recht alvast de rug…
Auteur: Jan Baert