Vorige pagina


Zit de duivel in de details?

10/10/2017

We moeten eerlijk gezegd stilletjes aan een beetje beginnen vrezen dat we gas moeten terugnemen voor wat betreft ons initieel enthousiasme over het Zomerakkoord. Een aantal zaken borrelen nu heel voorzichtig naar de oppervlakte die toch wel verregaand zijn en waar noch toeters, noch bellen, noch klaroengeschal in de pers over te bespeuren valt. We nodigen u hieromtrent uit het artikel van Steven hierna te lezen, wellicht met stijgende verbazing…

We behandelen hier eerst nog een aantal andere weetjes, die we echt liever nooit geweten hadden. Die zaken staan misschien niet allemaal in het Zomerakkoord zelf, maar zijn er wel mee verbonden. Dit in de zin van “een cadeau gevend met de ene hand, compenseren we ruimschoots op een diefje met de andere hand”…

  • Opheffing van het bankgeheim in België: is het niet onlogisch dat de overheid van Europese landen zoals Luxemburg, maar ook van «speciallekes» zoals Zwitserland, informatie binnenkrijgt van welke Belgen bankrekeningen (gehad) hebben en onze overheid die informatie slechts in beperktere mate kan bekomen van Belgische bankrekeningen? De vraag stellen, is ze beantwoorden. Daarom zouden bankinstellingen dus binnenkort in een «realtime update» moeten voorzien van de databank met alle Belgische bankrekeningen. Twee angstkreten schieten u nu door het hoofd: «Big Brother is watching you» en «Er wordt een vermogenskadaster aangelegd!». Een vertienvoudiging tot 150.000 consultaties van de databank per jaar zou daarmee beoogd worden. En dat zal niet puur zijn om de nieuwsgierigheid te bedwingen van de ambtenaren, daar zullen geheid invorderingen uit volgen. Een verwittigd man of vrouw,…
  • Verjaringstermijn voor fraude wordt 10 jaar: hoewel aanzienlijke fraude eigenlijk al niet meer verjaart, omdat er dan de strafrechtelijke notie «voortgezet misdrijf» op losgelaten wordt, zou gewonere «huis-, tuin- en keukenfraude» niet meer na zeven jaar, maar wel pas na 10 jaar verjaren. Uw zonden worden u bijna niet meer vergeven…
  • Verdubbeling van de Wyninckxbijdrage tot 3%: wordt in een jaar meer dan € 30.000,00 gestort als aanvullend pensioen voor werknemers of zelfstandige bedrijfsleiders, dan moet daar sedert 2012 1,5% supplementaire solidariteitsbijdrage op betaald worden voor wat betreft het deel boven de € 30.000,00. We zullen een verdubbeling tot 3% moeten ondergaan. Dramatisch? God tja, eigenlijk niet, en hier past het dan het riedeltje af te steken van «sterke schouders en blablabla». Maar het zoveelste ongezellige extra laatste loodje voor wie zich inzet en niet zonder moeite (financieel) succes boekt? Check!
  • Geen verliezen aftrekken van verhogingen bij fiscale controle: komt een belastingcontroleur langs in een vennootschap die het jaar zelf verlies gemaakt heeft (of die nog overgedragen verliezen heeft), dan is de stress normaal een fractie lager dan bij een winstgevend bedrijf. Eventuele aanpassingen doen namelijk enkel pijn op het vlak van de BTW, maar niet op het vlak van de vennootschapsbelasting want die is er maar als de rechtzettingen groter zouden zijn dan de buffer aan fiscale verliezen. Zijn er nog fiscale verliezen over, dan zijn er wel een deel verloren gegaan door de controle, maar is er geen directe «cash-out» en dus voelen we dat niet zo «pieken»… Ook deze executie wordt niet meer uitgesteld: komen de dames/heren controleurs tot de vaststelling dat u niet alle regeltjes perfect gevolgd zou hebben, dan dient er onmiddellijk betaald te worden. Héél onbillijk kan dit zijn. Maar het wordt erger: deze nieuwigheid wordt misschien niet toegepast in gevallen waar de belastingplichtige ter goeder trouw is en ook niet in gevallen waarover principiële discussies bestaan (denk aan twistappels waar reeds gerechtelijke processen rond lopende zijn en waar in de fiscale vakliteratuur reeds commotie over is). Waarom is het nu erg dat een onderscheid gemaakt kan worden: voor sommige controleurs kan dit een vrijgeleide zijn om stampei te komen maken wetende dat u daar nogal gewrongen zit om het hoofd braafjes op de kapblok te leggen: «betaal je nu (ook al draaien de zaken misschien slecht), of betaal je liever later wanneer je ooit weer eens winst maakt?». En wij die dachten dat er een «mindset» bestond om de controleurs meer als constructieve partners van de ondernemers te laten optreden. Dit lijkt dan eerder op een samenwerking met «Trump – Kim Jong-un» allures…

Auteur: Jan Baert