Vorige pagina


De hete soep van strikte tijdige neerlegging van jaarrekeningen?

2/08/2017

Op 12 juni 2017 werd een wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd die zou kunnen maken dat het beroepsleven van accountants en boekhouders zwaar gaat aangetast (of toch minstens: aangepast) worden en we nog grotere “zagen” gaan moeten worden om zaken op tijd binnen te krijgen. Waarover gaat het? Over de wet die betrekking heeft op de gerechtelijke ontbindingsprocedure voor vennootschappen. Een ver-van-mijn-bed-show, denkt u? ’t Zou kunnen een pak dichter komen dan u vermoedde, lees even mee, we starten van ver…

Sedert 1995 kunnen vennootschappen die 3 jaar hun jaarrekening niet neerleggen, het leven zuur gemaakt worden doordat ze een gerechtelijke vordering tot ontbinding moeten pareren. Op zich een goede maatregel, want wie zijn voeten veegt aan de spelregels, moet op de vingers getikt worden. Maar soms is het niet spelen volgens de regels een lapsus en kan dat snel gecorrigeerd worden en kan de vennootschap haar leven beteren na de fout uit het verleden rechtgezet te hebben. In sommige gevallen echter, is het nalaten van het indienen van de jaarrekening geen vergissing, maar het gevolg van een kwaadwillige bedoeling om de boel te belazeren en de kans op ontdekking hiervan te verkleinen door zo lang mogelijk geen cijfers bekend te maken (en wellicht zelfs vierkant de moeite niet doen om veel boekhouding bij te houden). Dergelijke snode spelletjes wil de wetgever nu moeilijker maken en dus wordt de regeling strenger, maar hier komen we gevaarlijk dicht bij het bestraffen van de gewone ondernemer die ter goeder trouw is.

De beslissing is nu namelijk genomen dat het “niet (tijdig) neerleggen”, aanleiding kan geven tot een vordering tot nietigverklaring! Ook éénmaal niet neerleggen (in plaats van driemaal) én ook – al is het maar één dag - te laat neerleggen (in plaats van stomweg niet neerleggen). Tja, dan ga je een beetje rechter op het puntje van je stoel zitten, natuurlijk. Wanneer begint “niet tijdig” namelijk? Simpel: na exact 7 maanden. Dus voor de gewone jaarrekeningen die afsluiten op 31 december, is dat eigenlijk krek nu: 31 juli 2017… U begrijpt ineens waarom we wat rusteloze nachten achter de rug hebben: neen, beste cliënt, het is niet langer voldoende dat we uw voorraadbedrag krijgen “tegen achter de congé” of uw handtekening en akkoord met de cijfers “ergens tegen oktober” omdat dan de vennootschapsbelastingaangifte maar binnen moet. Tot op heden was de jaarrekening dan gewoon wat te laat neergelegd als die niet op 31 juli binnen was. Dat was niet om een proficiat voor te krijgen, maar veel kwaad kon het niet. Vanaf nu zijn de gevolgen daaraan dus wel een pak dreigender.

Want niet alleen kunnen het openbaar ministerie en de kamers voor handelsonderzoek (lees: tweemaal de overheid bij monde van haar gerechtelijk apparaat), maar ook elke belanghebbende deze vordering instellen. En uw grootste concurrent: is dat geen belanghebbende misschien? We denken dat we nu uw volle aandacht vast hebben, niet?

Of voor de sportievelingen onder ons: even zin in een rondje concullega bashen? Check straks de neerleggingen bij de balanscentrale en joepsakee: al wie niet weg is, is gezien; ’t is te zeggen: al wie niet tijdig neergelegd heeft, maken we het leven zuur met een vordering tot ontbinding voor de lol. Pret verzekerd…
Eén URL-adres hoeft u maar aan uw browserfavorieten toe te voegen voor uren speurplezier: https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog;jsessionid=1B4BFA-4F69593A36BDAC190751A44491?execution=e1s1

En nu komen we op de titel van dit stukje: zal de soep zo heet gegeten worden? Wellicht niet: de werking van de rechtbanken zou knarsend helemaal tot stilstand komen als dit alles hier zo rigoureus zou toegepast worden. Daarenboven: word je al eens op het matje geroepen: als de jaarrekening intussen neerligt én de cijfers van de onderneming zijn in orde én andere bepalingen worden niet met voeten getreden (bijvoorbeeld: een geldig bestuur benoemd hebben, en die bestuurders hebben dan nog eens de juiste beroepsbekwaamheden waar dat vereist is en er zijn de nodige attesten van bedrijfsbeheer), dan zal een rechter de stekker er niet lichtzinnig uittrekken, vooral als daarbij werkgelegenheid zou verloren gaan. Maar toch: voorkomen is beter dan genezen…

Gelukkig liggen de jaarrekeningen van het bulk van onze cliënten tijdig neer, maar nu weten de anderen waarom we nog vervelender gaan doen (wat dit betreft ) én weten de pestertjes onder het grote publiek weer wat te doen om zich eens van hun kleinste kant te laten zien tegenover ondernemingen die (even) te laat zijn…

Auteur: Jan Baert