Vorige pagina


Hieperdepiep & jabadabadoe: ze hebben eindelijk een vennootschapsbelastingakkoord!!!

2/08/2017

Uiteraard is nog niet alles bekend en zullen de meest stekelige angeltjes nog een tijd onder de radar gehouden worden, maar we menen toch dat het goed is dat er een akkoord bereikt werd over de vennootschapsbelasting. We komen hier de volgende keer uiteraard uitgebreid op terug maar
enkele krijtlijnen kunnen we u nu niet onthouden:

  • Het tarief van 33,99% daalt naar 29% vanaf 2018, dat is zowat 15% minder!
  • Vanaf 2020 wordt het nog leuker: 25%. Dan is er meer dan een kwart af!
  • Voor (fiscale) KMO’s gaat het van 24,25% op de eerste € 25.000,00 (en 31% op de volgende schijf tot € 90.000,00) winst naar 20% op de eerste € 100.000,00. Hier worden we vrolijk van!

Voor een (fiscale) KMO met € 100.000,00 belastbaar resultaat, betekent dit een besparing van iets meer dan € 10.000,00 per jaar: er gaat maar liefst meer dan een derde van de belasting af!

Het genieten van het verlaagd tarief als (fiscale) KMO, tegenover het moeten betalen van 29% (vanaf 2018) als niet-KMO betekent straks een besparing van € 9.000,00 per jaar. Vandaar nog even kort - en in (te) grote lijnen - op een rijtje de huidige voorwaarden om u fiscaal een KMO te mogen noemen:

  • Uw aandeelhouders moeten in meerderheid natuurlijke personen zijn (alle dochters van holdings vallen er dus tussenuit, de holding zelf kan uiteraard wél nog in aanmerking komen);
  • U moet aan minstens één bedrijfsleider natuurlijk persoon een wedde (inclusief tantièmes en voordelen alle aard) uitkeren van minstens € 36.000,00;
  • U mag geen dividenden uitkeren hoger dan 13% van het (fiscaal) gestorte kapitaal per einde van het vorige boekjaar;
  • U mag geen participaties (kleiner dan 75%) in dochterondernemingen hebben voor een bedrag dat hoger is dan 50% van uw eigen vermogen (dus holdings die volledig «baas» zijn in hun dochters, worden hier niet bestraft).

Wat boezemt ons angst in: een minimumbelasting van 7,5%. Als dit betekent dat u nu toch moet betalen, ook al heeft u nog meer dan voldoende compenseerbare overgedragen verliezen, dan is dat minder aangenaam. Maar als uw verliezen dan gewoon verder in de tijd kunnen opgebruikt worden, lijkt ons dat een aanvaard bare opoffering… Gelukkig zou dit maar gelden voor vennootschappen die meer dan € 1 miljoen winst hebben: dat komt jammer genoeg niet iedereen elk jaar tegen.

Een pak vervelender is dat elke vennootschap geacht zal worden een bezoldiging aan minstens één natuurlijke persoon bestuurder te geven van minstens € 45.000,00 (daar gaat de limiet van € 36.000,00 van hierboven…). Indien een vennootschap geen dergelijke bezoldiging zou uitkeren, dan zou een “boete” van 10% geheven worden op wat er “te kort” toe gekend werd. In extremis: geen zo’n bezoldiging betekent € 4.500,00 extra bijdrage aan uw been! Vreest niet, de redding is nabij: is de winst lager dan € 45.000,00 of bent u een starter, dan geldt deze pestbelasting niet.

Het onwaarschijnlijke zou tóch bewaarheid worden: ook ons Belgenland zou fiscale consolidatie kennen. Stel u de luxe daarvan voor in het volgende geval: een dochtervennootschap heeft verlies en de moedervennootschap bulkt van de winst. De moeder mag de verliezen van de dochter compenseren! Gedaan met het betere stunten vliegwerk om de winst naar be- neden te duwen, wat een gemak! 

Ook op gewone onroerende verhuur zou de BTW kunnen van toepassing gemaakt worden. Daar is het einde van uw fantasie nog niet bereikt als u gaat mijmeren over wat dat allemaal zou kunnen betekenen. Bij magazijnen, stelplaatsen voor voertuigen, logies en dienstencentra kenden we al het plezier om BTW-neutraal te kunnen werken, nu zou dat genoegen verruimd worden. We kunnen niet wachten om hier in te duiken. De BTW-eenheid zal een nog zeldzamer diertje worden…

We zullen de nieuwe spelregeltjes met engelengeduld voor u allemaal uitpluizen en ongetwijfeld zullen zich hier en daar koerswijzigingen opdringen op dat u van dit nieuwe lekkers zou kunnen genieten (of gespaard zou worden van nieuwe fiscale roedes). We wrijven nu al onze handjes warm om hier in te vliegen...

Auteur: Jan Baert