Vorige pagina


Vakantie = jobstudenten

11/07/2017

Het is weer zover, de zomervakantie is begonnen en dat is voor veel studenten hét moment om een centje bij te verdienen.

Als student worden tewerkgesteld heeft zowel voor de student als voor de werkgever voordelen, gezien het brutoloon bijna gelijk is aan het nettoloon. Er is wordt enkel een RSZ-bijdrage van 2,71% ingehouden.

Spelregels
Er moet natuurlijk met een aantal spelregels rekening gehouden worden. Een hele belangrijke regel hier is dat er steeds vooraf een geschreven contact moet opgemaakt worden. De student mag maximum 475 uur per jaar werken. Tot eind 2016 was dit nog 50 dagen per jaar, waarbij iedere begonnen dag als een volledige dag telde. Een dag van bijvoorbeeld twee werkuren telde dus mee als een volledige dag. In het nieuwe systeem wordt met de effectief gewerkte uren rekening gehouden en kan een student dus heel wat meer uren presteren op jaarbasis, tot bijna 60 dagen van 8 uur. Het aantal gewerkte uren kan gecheckt worden op Student@work. Indien de student meer dan 475 uur werkt in de loop van het jaar, zijn op die extra uren de normale RSZ-bijdragen verschuldigd. Verder moet de student zelf best nog met een aantal zaken rekening houden, veelal op vraag van de ouders. 

Nog ten laste of recht op kinderbijslag?
Indien de student niet meer dan € 10.345,84 bruto verdient, is hij zelf geen personenbelasting verschuldigd.
Als hij minder dan € 6.660,00 bruto verdient (of € 8.435,00 als kind van een alleenstaande), dan blijft hij ook fiscaal ten laste van zijn ouder(s).
Om recht te blijven hebben op kinderbijslag mag een student (vanaf 31/8 van het jaar dat hij of zij 18 jaar geworden is) niet meer dan 240 uur per kwartaal werken. Deze regel geldt niet in juli, augustus en september.

Als de student in het eerste, tweede of vierde kwartaal meer dan 240 uur gewerkt heeft, dan is er geen recht op kinderbijslag voor dat kwartaal.
Als de student niet meer verder zal studeren in september, mag hij nog een laatste vakantie aan het werk, maar mag hij of zij wel niet meer dan 240 uur werken in de maanden juli, augustus of september.

In de horeca bestaat een regeling rond gelegenheidsarbeid. Hierdoor is het mogelijk om 50 dagen per jaar te werken aan meer voordelige RSZ-tarieven dan de normale tarieven voor gewone werknemers. Deze regeling geldt voor alle werknemers, maar studenten hebben de keuze om te werken onder dit stelsel of als jobstudent. Ook hier bestaat een online teller om het aantal gewerkte dagen bij te houden: Horeca@work.

Als student kan je dus 475 uur werken als jobstudent en nog 50 dagen extra als gelegenheidsarbeider in de horeca, maar u moet natuurlijk wel rekening houden met de andere regels om fiscaal ten laste van de ouders te blijven of om nog recht te hebben op kinderbijslag.

Al bij al niet zo simpel als het lijkt, geef ons een seintje bij vragen of opmerkingen .

Auteur: Annelies Peirs