Vorige pagina


Gratis verstrekking van drank aan uw personeel - welke behandeling op vlak van btw en inkomstenbelasting?

11/07/2017

Veel ondernemingen verstrekken kosteloos frisdrank, water, koffie, thee, soep, … aan hun personeelsleden. Dit draagt immers bij tot een goede werksfeer en vaak lijkt het om verwaarloosbare bedragen te gaan. Maar op jaarbasis is dat bij sommige ondernemingen uiteindelijk toch een mooie som bij elkaar … Maar hoe zit dat op het vlak van de Btw en inkomstenbelastingen? En wat indien uzelf het enige “personeelslid” bent van uw eigen vennootschap?

Behandeling op het vlak van btw
Het verstrekken van dranken aan zakenrelaties wordt inzake de Btw-wetgeving beschouwd als “kosten van onthaal”. Dit heeft tot gevolg dat de Btw niet aftrekbaar is op de koffie en koekjes die u aanbiedt aan de bezoekers van uw onderneming.

Voor dranken die u aanbiedt aan uw personeel geldt dit eveneens volgens de letter van de wet. Gelukkig is de fiscus de ondernemers af en toe ook gunstig gezind en staat zij administratieve toleranties toe waardoor de Btw toch aftrekbaar wordt. Dat is het geval voor de gratis toebedeling van frisdrank, koffie, bier, water, soep, thee, fruitsap, &hellip

                                                                                  

Behandeling op het vlak van inkomstenbelastingen
Op het vlak van inkomstenbelastingen bestaat er ook een administratieve tolerantie. Zo aanvaardt de belastingadministratie dat het kosteloos verstrekken van bovenvermelde dranken volledig aftrekbaar is bij de werkgever op voorwaarde dat het om een zogenaamd “collectief sociaal voordeel” gaat. Dat betekent dat het kosteloos verstrekken van drank voor alle werknemers van toepassing moet zijn. Niet echt een probleem dus in de praktijk. Voor de werknemers in kwestie heeft dit tot gevolg dat zij niet worden belast op een voordeel van alle aard voor de kosteloos genuttigde dranken tijdens de werkuren.

Sterke drank
De Btw op geestrijke dranken (+ 22°) die worden geserveerd aan de personeelsleden is uiteraard niet aftrekbaar. Op het vlak van inkomstenbelastingen geldt dezelfde regeling als bij niet-alcoholische drank.

Wat met koekjes, wafels en ander lekkers?
Hetgeen precies in aanmerking komt, staat gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 november 1986. Het gaat om een beperkte lijst. Zo worden de uitgaven voor koekjes bij de koffie niet vernoemd. Stricto sensu zijn die kosten dan ook niet aftrekbaar bij de werkgever. Maar in de praktijk zullen de meeste belastingcontroleurs daar wellicht geen punt van maken indien het om kleine bedragen gaat.

En wat met wijn of cava op de werkvloer? Ook daar is nergens sprake van. Maar hier zouden we om andere redenen toch mee opletten …

Ook van toepassing op bedrijfsleiders?
Inzake inkomstenbelastingen worden bedrijfsleiders gelijkgesteld met werknemers op het vlak van beroepskosten en sociale voordelen. Dit heeft tot gevolg dat de gemaakte kosten voor dranken genuttigd door bedrijfsleiders tijdens de werkuren volledig aftrekbaar zijn bij de vennootschap en de bedrijfsleider in kwestie niet zal worden belast op een voordeel in natura. Bij een ander besluit zou er immers sprake zijn van discriminatie!

Inzake Btw bestaat die gelijkstelling niet. In die optiek moeten we zonder meer stellen dat de Btw op de genuttigde dranken door het bestuursorgaan niet aftrekbaar is voor de vennootschap. Maar in de praktijk zal uw belastingcontroleur daar wellicht ook niet over vallen aangezien het moeilijk te bepalen zal zijn hoeveel drankjes de bedrijfsleider in kwestie heeft genuttigd …

Wat indien u geen personeel in dienst heeft?
Indien in de vennootschap enkel bedrijfsleiders aan de slag zijn (of zelfs u alleen), mogen we stellen dat de dranken die zij nuttigen tijdens de werkuren eveneens volledig aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting. Zelfs indien de onderneming geen personeel tewerkstelt, worden de bedrijfsleiders fictief beschouwd als personeel op het vlak van inkomstenbelastingen. Ook van een voordeel alle aard is er dan geen sprake.

Op het vlak van Btw bestaat – zoals hierboven reeds vermeld – die fictieve gelijkschakeling niet. In dat geval moeten de dranken als kosten voor onthaal worden beschouwd wat tot gevolg heeft dat de Btw niet aftrekbaar is.

Dus wanneer u de volgende keer in de drankencentrale staat aan te schuiven: noteer alvast de gegevens van uw onderneming op een papiertje zodat u aan de kassa een factuur kan vragen …

Auteur: Bart Vermoesen