Vorige pagina


Ruzie maken met de fiscus wordt leuker!

11/07/2017

Valt u in een patstelling met uw lokale controleur, dan eindigt dat er meestal mee dat deze laatste u taxeert en u in bezwaar moet gaan, of dat u moet dokken. Als u in bezwaar gaat, dan wordt u de speelbal van de wil van de Administratie, want zij beslissen autonoom wanneer ze uw zaak behandelen én u kan pas naar de rechtbank nadat er zes maanden voorbij gegaan zijn. Er bestaat al ongeveer 10 jaar een bemiddelingsdienst, maar die kon tot nu toe amper een deuk in een pakje boter slaan: de Administratie kon nog steeds autonoom en volgens haar eigen agenda beslissen en daarmee de potentieel constructieve tussenkomst van de bemiddelingsdienst geheel buitenspel zetten.

Het volgende goedgekeurde wetsontwerp zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad verschijnen: doe je beroep op de bemiddelingsdienst, dan wordt het bezwaar even “on hold” gezet, zodat de bemiddelingspoging alle waarde krijgt die we er een decennium geleden van verwacht (en verhoopt) hadden. De ambtenaren van de bemiddelingsdienst zullen de discussie dan even onder de loep nemen, de argumenten van hun collega’s van de normale diensten wikken en wegen en zij zullen, nomen ist omen, er wel belang bij hebben een middenweg te zoeken. We roepen u hierbij niet op om met z’n allen fiscaal anarchist te worden, maar wel om samen wat langer te twijfelen voor we het hoofd in de schoot leggen denkende van “zeg maar dat het goed is, we zijn er dan van af…”. Geef toe: ook u bent benieuwd wat dit allemaal in de praktijk gaat geven. Fiscaliteit in het wild, geef toe: die dramatiek en verrassende wendingen, daar kan geen Tour de France tegenop...

Auteur: Jan Baert