Vorige pagina


Stilte voor de storm?

11/07/2017

Het belooft een interessant najaar te worden, meerdere wettelijke ingrepen lijken te zullen maken dat het fiscale en juridische landschap vóór en na de zomer van 2017 zeer verschillend zal zijn. Vooreerst lijkt het dat het nu toch menens zou worden met de aanpassing van het tarief van de vennootschapsbelasting. Eerst zouden KMO’s verwend worden (lees: minder bestolen). En vervolgens zal deze of de volgende regering later oordelen of grote ondernemingen ook mogen “genieten” van een lager tarief. Uiteraard staan de grote ondernemingen op hun achterste poten: “Waarom moeten wij wachten?”. Nu, gelijk hebben ze: hoe lager het tarief, hoe aantrekkelijker België wordt voor buitenlandse investeringen. En investeringen brengen jobs met zich mee, hoe je het ook draait of keert… Maar van uitstel zal o.i. geen afstel komen: we rekenen erop dat de Laffer-curve weer haar werk zal doen en zal aantonen dat een lager tarief leidt tot hogere inkomsten. Dus al kunnen de grote jongens niet onmiddellijk mee met de eerste rit richting fiscaal gunstiger oorden, ze moeten maar denken: “busje komt zo, busje komt zo, eventjes geduld nog, want het busje komt zo”…

Daarnaast worden we bijna lyrisch bij het feit dat het er nu eindelijk van zou komen: de hervorming van ons erfrecht. We komen erop terug na de zomer (tegen dan zou het Belgisch Staatsblad namelijk kond moeten doen van deze nieuwe tijdingen) maar alvast een voorsmaakje:
• Doe wat u wil met 50% van uw nalatenschap, en niet langer (bij 2 of 3 kinderen) met slechts een derde of een vierde...
• Bent u kinderloos? Uw ouders kan u 100% onterven in plaats van 25% per ouder te moeten voorzien…
• Wenst u ruzie post mortem te vermijden? U kan straks bij leven bindende afspraken maken met uw erfgenamen…
• Bij schenkingen wordt de waarde vastgeklikt op het moment van de schenking. Nu is dat nog op het moment van het overlijden. Mocht u weten hoeveel familiedrama’s daardoor zullen vermeden worden, u zou grote ogen trekken…
• Schenkingen zullen geacht worden binnen erfdeel te zijn. Is uw bedoeling anders, dan zal u dat expliciet moeten vastleggen.
• Doet een schenking inbreuk aan de rechten van de reservataire erfgenamen, dan zal de correctie niet langer met het geschonken goed zelf dienen te gebeuren, maar gewoon in centen kunnen geregeld worden.
• - …                                              

Natuurlijk: iets is nooit zo slecht, of er zit wel iets goeds aan,… en jammer genoeg ook veelal omgekeerd. Dat betekent in casu dat de nieuwe regels sowieso van toepassing zullen worden een jaar na de publicatie in het Belgisch Staatsblad en dat voor alle nalatenschappen die vanaf dan open vallen. Het is daarbij niet denkbeeldig dat een bestaande successieplanning ineens andere gevolgen gaat hebben onder de nieuwe regels en dat zou u wel eens een pad in de korf kunnen zetten. Om deze valkuil te vermijden voorziet de wetgever dat u een bestaande regeling blijvend kan laten vallen onder de oude regels. Maar dan moet u wel even bij de notaris langsgaan. Daar kan u de oude regeling(en) laten registreren in een centraal register en u hoeft uw denkwerk niet per se overnieuw te verrichten. Twee opmerkingen hierbij:

1. Uiteraard moet er beter wél denkwerk verricht worden: willen we de oude regeling nog wel of bieden de nieuwe regels verse opportuniteiten om de zaken nog beter te regelen?
2. Zouden ze in België ooit nog eens een wet kunnen maken die er niet toe leidt dat er hele drommen moeten samenscholen op de stoep voor de notariaten…? [ Nu, het weze hen gegund ;-) ]

Auteur: Jan Baert