Vorige pagina


Voorafbetalingen belastingen: doen of niet?

12/05/2017

Beter belastingen voorafbetalen of toch maar niet? Dat is de vraag die u zichzelf elk jaar moet stellen. U betaalt misschien nooit vooraf, dus waarom zou u het dit jaar dan wel doen?

Laat ons beginnen bij het begin. Als werknemer wordt er elke maand bedrijfsvoorheffing ingehouden op uw loonbrief. U betaalt dus maandelijks al een deel van de belasting die u in principe maar het jaar nadien bent verschuldigd. Tegen eind oktober van het volgende jaar, berekenen wij of u teveel heeft betaald en moet terugkrijgen of dat u te weinig heeft betaald en alsnog een gedeelte moet bijbetalen.

Bij de winsten, baten of in de vennootschapsbelasting kent men dit systeem niet. Aangezien onze overheid een chronisch tekort heeft aan financiële middelen, is het systeem van voorafbetalingen in het leven geroepen om hieraan tegemoet te komen.

Wanneer moet u voorafbetalen?

Elke belastingplichtige die onder de winsten of de baten valt, alsook vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting, moeten voorafbetalen, willen ze bespaard blijven van een vermeerdering ingeval van geen of ontoereikende voorafbetalingen.. De voorafbetalingen moeten in principe binnen de vastgestelde termijnen worden uitgevoerd:

• voor het eerste kwartaal: ten laatste op 10 april;
• voor het tweede kwartaal: ten laatste op 10 juli;
• voor het derde kwartaal: ten laatste op 10 oktober;
• voor het vierder kwartaal: ten laatste op 20 december.

Voor vennootschappen met een gebroken boekjaar geldt een afwijkende regeling.

Voorafbetalen is een evenwichtsoefening. Enerzijds wilt u zo weinig mogelijk voorafbetalen aangezien u dit geld goed kunt gebruiken voor tal van andere zaken. Anderzijds heeft u er alle belang bij om niet te weinig vooraf te betalen. Betaalt u te weinig, dan wordt er een vermeerdering aangerekend. Door de lage rentestand was de vermeerdering de voorbije jaren zo klein dat de meeste bedrijfsleiders het niet langer nodig vonden om vooraf te betalen. Onze overheid zag er de humor niet van in en besloot om de vermeerdering voor aanslagjaar 2018 te verhogen tot 2,25% waar dit vorig aanslagjaar nog maar 1,125% was. Een eerste argument om dus wel vooraf te betalen.

Bent u een “kleine” vennootschap volgens de barema’s van het Wetboek van Vennootschappen dan zal de vermeerdering u niet aangerekend worden voor de eerste drie boekjaren vanaf oprichting. Ook indien het uiteindelijke bedrag van de vermeerdering lager is dan 0,50% van de belasting waarop ze is berekend of € 80,00, dient u geen vermeerdering te betalen.

Anders dan in de personenbelasting wordt u in de vennootschapsbelasting niet beloond met een bonificatie indien u teveel voorafbetaalt.

Hoeveel betaalt u dan het beste vooraf?

Tot en met aanslagjaar 2017 volstond het om minder dan 10% van de geraamde belasting vooraf te betalen in de eerste periode. Er is immers geen vermeerdering verschuldigd in het geval dat het bedrag van de vermeerdering lager is dan 0,50% van de belasting waarop ze berekend is. Voor aanslagjaar 2018 gaat deze vlieger niet langer op. De vermeerdering stijgt zoals gezegd immers van 1.125% naar 2,25%. U moet dus niet langer 10% maar bijna 60% procent voorafbetalen in de eerste periode om de vermeerdering te ontlopen.

Het is een hele boterham om meer dan de helft van de totale verwachte belasting vooraf te betalen in de eerste periode. Op het eerste zicht lijkt het dus aangewezen om de betalingen zo veel mogelijk te spreiden over de vier periodes, bijvoorbeeld elk kwartaal 25%.
U zou er ook voor kunnen opteren om 50% te betalen in de eerste periode en dan nog eens 50% in de laatste. Beide methodes verzekeren er u van, dat u geen vermeerdering aan uw broek heeft.

Een tweede idee zou kunnen zijn om niet langer zelf uw belasting voor te financieren maar te rade te gaan bij uw bankier. Een maximale spreiding van de last blijft aangewezen en via deze weg kunt u ervoor kiezen om uw betalingen te spreiden over 12 maanden. De intresten die u hierop betaalt zijn bovendien volledig aftrekbaar.

In elk geval voldoende stof tot voorafbetalen.

Auteur: Sébastien Demaître