Vorige pagina


Schenkingen van onroerende goederen: binnenkort wel een interessante piste?

10/04/2015

Schenkingen van onroerende goederen: binnenkort wel een interessante piste?

De Vlaamse regering heeft recent beslist om de schenkbelasting voor schenkingen van onroerende goederen te verminderen met ingang vanaf 1 juli 2015 om schenkingen van onroerende goederen aan te moedigen. Bovendien zal ze zelfs een extra korting toestaan indien er energiebesparende maatregelen uitgevoerd worden door de begiftigde of indien deze het onroerend goed verhuurt!

 

Vermindering schenkbelasting

De Vlaamse regering heeft recent beslist om de schenkbelasting voor schenkingen van onroerende goederen te verminderen met ingang vanaf 1 juli 2015.

Bij schenkingen van onroerende goederen wordt de schenkbelasting berekend op basis van de graad van verwantschap tussen schenker en begiftigde en de waarde van de onroerende goederen. Dit principe wijzigt niet. 

 

Schenkingen in rechte lijn en tussen partners

 

Wat wel wijzigt is het tarief van de schenkingen. Bij schenkingen van onroerende goederen aan een partner, kind of kleinkind is het volgende tarief verschuldigd:

Schijven (€)10 Tarief (heden) Tarief (nieuw) Extra korting
0.01 - 12.500 3% 3%  
12.500 - 25.000 4% 3%  
25.000 - 50.000 5% 3%  
50.000 - 100.000 7% 3%  
100.000 - 150.000 10% 3%  
150.000 - 200.000 14% 9% 6%
200.000 - 250.000 18% 9% 6%
250.000 - 500.000 (450.000) 24% 18% 12%
+500.000 (450.000) 30% 27% 18%

 

Zoals u merkt in bovenstaande tabel kan er nog een extra korting worden bekomen. Deze korting wordt toegekend indien de begiftigde de woning energiezuinig maakt of verhuurt. Op deze wijze wil de Vlaamse Overheid investeringen in energiebesparende maatregelen en de huurmarkt aanmoedigen. Wat de energiebesparende maatregelen betreft, dient de Vlaamse regering nog verder uit te werken wat hier exact onder valt.

Schenkingen aan andere personen

Bij schenkingen tussen broers en zussen, ooms/tantes en neven/nichten en andere begiftigden zijn de tarieven nog aanzienlijk hoger. Op heden lopen de tarieven tussen broers en zussen op tot 65%, tussen ooms/tantes en neven/nichten tot 70% en tussen andere personen tot 80% voor het bedrag van de schenking boven € 175.000,00.

Met de wijziging zou de hoogste schijf nog maximaal 40% bedragen! Opnieuw kan er nog een korting worden bekomen indien de begiftigde energiebesparende maatregelen doet of de woning verhuurt.

In de toekomst zou het schenkingstarief voor schenkingen van onroerende goederen aan anderen dan de rechte lijn of de partner daardoor er als volgt uitzien:

Schijven (€) Tarief (nieuw) Extra korting
0,01 - 150.000 10% 9%
150.000 - 250.000 20% 17%
250.000 - 450.000 30% 24%
+450.000 40% 31%

 

Schenking in schijven niet langer nodig?

Omwille van het progressief tarief bij schenking van onroerend goed was tot op heden een planning met private onroerende goederen steeds een probleem. De enige mogelijkheid om de erfbelasting te milderen, was de schenking van onroerende goederen in schijven met tussenperiodes van 3 jaar.

De vermindering van de schenkbelasting zorgt voor een oplossing indien de waarde van het onroerend goed dat geschonken wordt beperkt is tot maximum 150.000 EUR per begiftigde. Daarboven blijft het nog steeds geen goedkope aangelegenheid. De schenking in schijven biedt dan nog steeds een oplossing waarbij de verminderde rechten toelaten een groter bedrag per schijf te schenken

                         

                                                                                                                                                                    Auteur: Steven Boone