Vorige pagina


EĆ©nmalige sociale bijdrage: blijft gelijk qua bedrag, en de drempel voor de zwaardere bijdrage verhoogt.

12/05/2017

Deze beruchte bijdrage, waar niets sociaals aan is, laat staan iets éénmaligs, moet door alle vennootschappen jaarlijks opgehoest worden. Voor de meeste, kleine,vennootschappen betekende dit een aderlating van een € 347,50 in 2016. De minder kleine vennootschappen worden op hun taille beboet want ze mochten € 868,00 richting overheid storten. Deze bedragen zullen ongewijzigd blijven in 2017. Als dat niet leuk is? Waar ligt de grens tussen klein en minder klein? Bij een balanstotaal van € 667.529,12. Deze grens ligt bijna 1,8% hoger dan vorig jaar, dus lopen minder vennootschappen tegen de grotere lamp. Dat is toch al twee keer goed nieuws in één klein artikeltje, zij het over een navrant onderwerp…

Auteur: Jan Baert