Vorige pagina


Waar de octrooiaftrek verdwijnt, de innovatieaftrek verschijnt!

11/04/2017

Om de interactiviteit met onze lezers te vergroten, starten we dit artikel met een quiz. Een mooie prijs kunnen we u niet beloven, maar het goede antwoord alvast wel. Daar gaan we: wat hebben volgende landen met elkaar gemeen: de Britse Maagdeneilanden, Eiland Man, de Bahama’s, Panama en België? Niet gemakkelijk denkt u? We helpen u een handje, het zijn alle vijf belastingparadijzen. Onmogelijk! Roept u met uw laatste aanslagbiljet in de hand, maar toch is het zo.

U zal het waarschijnlijk niet geloven maar ons Belgenland is een belastingparadijs …. voor bepaalde inkomsten ... Meer nog, de belastingvoordelen vliegen ons zelf dermate om de oren, dat België op de vingers getikt is door de OESO omdat het hier zo goed toeven is. 6,798 %... dat is de exacte belastingdruk die een onderneming bij ons dient te betalen op inkomsten uit onderzoek en ontwikkeling. U had zich al afgevraagd wat grote farmaceutische bedrijven als Bayer, Janssen Pharmaceutica,… hier komen zoeken? Voor het goede weer hadden ze waarschijnlijk een van de vier andere opties gekozen uit ons lijstje.

Tot 1 juli 2016 werden bruto-inkomsten uit octrooien voor 80% vrijgesteld. Er moest dus slechts op de resterende 20% belastingen betaald worden. Geef toe, er zijn ergere manieren om belast te worden, en dat vond de OESO ook. België kon niet anders dan haar befaamde octrooi-aftrek afschaffen. Haar lesje geleerd zou u denken, kwam België met een nieuw voorstel op de proppen en het was zelfs nog straffer: de innovatieaftrek. Met de innovatieaftrek kunt u niet 80, maar 85 procent van de netto innovatie-inkomsten vrijstellen.

Nu denkt u waarschijnlijk, dit kan allemaal wel goed zijn, maar wat heb ik daar nu aan? Wel, niet alleen de vrijstelling werd verruimd maar ook het toepassingsgebied. Iedereen die inkomsten verwerft, vanaf 1 juli 2016, via bijvoorbeeld auteursrechtelijk beschermde software kan voortaan van deze aftrek gebruik maken. En dit is veel ruimer dan u op het eerste zicht zou denken. Niet alleen pure softwarebedrijven, maar ook bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling van software voor productie-, dienstverlening of interne processen komen hiervoor in aanmerking. Ook intellectuele eigendomsrechten die gezamenlijk worden ontwikkeld, komen in aanmerking. Wel is het van belang dat u volle eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, licentiehouder of rechtenhouder bent.

Loopt de aanvraag nog om een intellectueel eigendomsrecht te verkrijgen, dan kan u toch al genieten van de vrijstelling. Al is deze maar tijdelijk. Op het ogenblik dat de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt de vrijstelling definitief. De aftrek die u in het belastbaar tijdperk niet volledig kunt gebruiken, kan overgedragen worden naar het volgende belastbare tijdperk.

Een kritische lezer vraagt zich ongetwijfeld af hoe lang deze maatregel stand zal houden. Dit is toch wat van hetzelfde als de octrooi-aftrek. Ja, of toch nee. Het grote verschil, en dit was ook het pijnpunt voor de OESO, is dat er weinig verband was tussen de plaats waar het voordeel kon genoten worden en de plaats waar het onderzoek effectief gebeurde. De zogenaamde ‘Nexus-breuk’ lost dit probleem op. Deze breuk zorgt ervoor dat u slechts gebruik kunt maken van dit voordeel in de mate dat u hier in België ook effectief uitgaven gedaan hebt voor innovatie.

Via deze maatregel wil België dus volop de kaart trekken van de innovatie. Zo hoopt ze op heel wat nieuwe tewerkstelling. Dus zeg nu zelf, het is hier allemaal zo slecht nog niet?

Auteur: Sébastien Demaître