Vorige pagina


En wat nu met de intresten op uw rekening-courant?

11/04/2017

Oké, oké, ontspan uw vingers en duimen maar: we hadden u vorige maand gevraagd te helpen duimen dat het debet-tarief niet te zwaar zou zakken. Welnu, we zijn trots op u want als resultaat van het “vingers kruisen” mogen de nieuwe tarieven er zijn: het tarief voor debetintresten zakt niet, maar het stijgt! Hoe onze overheid erin geslaagd is ergens een index te vinden die aangeeft dat vorig jaar de intresten een stijgende tendens tonen, weten we niet. Maar het resultaat bevalt ons: van 8,16% naar 9,27%. Als dat geen verrassende wending is!

Uiteraard is dat een negatief verhaal voor wie effectief zijn/haar vennootschap gebruikt als bank en dus geld ervan ontleend heeft. Maar voor alle
anderen die geld tegoed hebben van hun vennootschap, opent dit de argumentendoos naar een hogere vergoeding. We achten tarieven van 7,25% haalbaar voor wie een “normale risicodragende vennootschap” heeft. Wie natuurlijk een vordering in rekening-courant heeft op een vennootschap die eerder als een concurrent voor de Fort Knox-goudreserve kan omschreven worden of als kredietvrager waarvoor banken ruzie zouden maken om er te mogen geld aan uitlenen, zal zich met een lagere risicopremie moeten tevreden stellen. Een 4,50% à 5% zal dan eerder in de aanvaardbare regionen gesitueerd worden.


Auteur: Jan Baert