Vorige pagina


Als we de vraag stellen wat een restaurant is...

10/03/2017

…dan zullen sommigen onder u denken dat we te lang naar Mijn pop-uprestaurant hebben gekeken of te lang aan een bakkie friet van Sergio Herman hebben gesnoven, maar dat deze vraag wel degelijk zware hoofdbrekens kan veroorzaken, bewijst het Hof van Beroep van Brussel. Dit Hof poneert dat een restaurant enkel een publiekelijk toegankelijke ruimte kan zijn. Dus wanneer een restaurant de deuren sluit om een selecte groep te ontvangen, dan wordt dit ineens een…, tja, een wat? Maar zeker geen restaurant meer, vindt het Hof, dus de daar gemaakte kosten dienen dan sowieso niet de algemene regel te volgen van de beperking tot 69% van de fiscale aftrekbaarheid. Eureka, horen we u denken: we vragen aan ’t Hof van Cleve om de deur achter ons te sluiten en lap, we kunnen exquis genieten aan 100% aftrekbaarheid! Niets van, het Hof vindt dat we dan namelijk te maken hebben met receptiekosten, die gehoorzamen aan de spelregel van het slechts 50% aftrekbaar zijn…


En nu wordt het leuk: u pikt een seminarie mee om bij te blijven in uw vakgebied? Dan weet u dat de overheid eist dat de catering apart wordt gefactureerd zodat die uitgaven voor 31% uit uw aftrekbare kosten kunnen gebanjerd worden. Maar: kan alleman zomaar aanschuiven aan die dis? Zeker niet, enkel de “seminaristen”, dus wordt die aftrekbaarheid dan slechts 50%? Commotie in fiscalibus-land! Maar waar zou deze hele heisa nu weer ontstaan zijn? In Brussel natuurlijk, wellicht onder een aanvliegroute van Zaventem waar de rechters elkaar door de bulderende motoren niet echt verstaanbaar konden uitdrukken en men dan maar dezelfde soort kolder op de mensen loslaat als de tewerkstellingsvernietigende geluidsnormen?


Auteur: Jan Baert