Vorige pagina


En het leven wordt weer een beetje duurder

10/03/2017

Als u zich privé warm stookt op kosten van de vennootschap, dan weet u dat u de fiscale bloedhonden maar uit uw spoor krijgt als u kan aantonen dat u belast wordt op een voordeel alle aard (VAA). Hetzelfde geldt als uw licht brandt en uw stofzuiger werkt op elektriciteit die door de vennootschap betaald wordt. Dit VAA wordt jaarlijks door de wetgever op een forfaitair bedrag bepaald. Niet superleuk, maar laat ons wel wezen (en tussen ons gezegd en gezwegen): dit forfait is geen dooddoener, in de meeste gevallen zou u meer centen uit uw spaarsokje zien verdwijnen als u zelf de mazout/gasfactuur en de verbruikte stroom zou moeten betalen.

De wetgever knibbelt nu wat van de lol weg en verhoogt de bedragen met meer dan 2%: verwarming staat voor € 1.950,00 en elektriciteit voor € 970,00. Voor werknemers is dat echter respectievelijk € 880,00 en € 440,00. Of die dan dikkere truien aanhebben in huis en zuinigere stofzuigers gebruiken om dat lagere getal te verantwoorden, weten we niet; maar we weten wel dat ook deze bedragen met meer dan 2% stijgen. Zou dat misschien zijn om de armtierige vergoedingen van politici-bestuurders van intercommunales wat te kunnen verhogen…?

Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief hebben we nog geen zicht op hoe het VAA zal evolueren op debetstanden rekening-courant. We houden dat met dichtgeknepen billetjes in de gaten want dat tarief is richtinggevend voor wat we aan de andere zijde van de balans met de creditstanden rekeningcourant allemaal durven uitspoken. Duimt u even met ons mee aub dat het tarief niet sterk zakt?


Auteur: Jan Baert