Vorige pagina


Zoekertje van de week: “Glazen bol, licht beschadigd” . . .

16/01/2017

We gunnen u hieronder even een blik mee in onze glazen bol. Jammergenoeg is die niet perfect helder meer, dus kunnen bepaalde zaken nog wat anders uitdraaien tegen dat het effectief zo ver is ...


• Erfenissen: tegen mid 2017 zou het mogelijk zijn met uw erfgenamen een akkoord te sluiten tijdens uw leven om zo te maken dat er een pak minder pluimen in het rond vliegen na uw overlijden door vechtende erfge-hanen. Ook zou u slechts minimaal 50% aan uw kinderen verplicht zijn voor te behouden en zouden kinderloze personen hun ouders kunnen onterven. Last but not least: wat u schenkt, zal de waarde op het moment van de schenking behouden en niet pas gewaardeerd worden op het moment van uw overlijden, zoals nu het geval is. Dat was een instinkertje dat tot op vandaag bestaat, tot scha en schande van wie deze wettelijke fictie over het hoofd ziet . . . Toch intrigerend allemaal, niet?


• Vennootschapswetgeving: verdwijnen NV’s uit het straatbeeld? Enkel vennootschappen met minimaal 250 werknemers zouden zich nog na 2017 “NV” kunnen noemen. Er zou ook geen wettelijk minimumkapitaal meer voorzien worden voor BVBA’s . . . Toch spannend allemaal, niet?


• Vennootschapsbelasting: een tarief van 23%, maar geen degressieve afschrijvingen, noch notionele intrestaftrek meer? Invoering van enkele horrormaatregelen: niet aftrekbaarheid van privé gebruikte activa boven het bedrag van het VAA (denk [of liever: denk niet] aan uw woning . . .) en verplichte uitkering van een bezoldiging aan een natuurlijk persoon bedrijfsleider van minimaal € 40.000,00 per vennootschap op straffe van een niet-aftrekbare belasting en door de vennootschap toch te betalen sociale bijdragen hierop. Herlees de vorige zin. Huiver en schud vertwijfeld uw hoofd . . .


Als dat laatste bewaarheid wordt, vrezen we dat Open VLD en N-VA de moeite niet meer moeten doen om bij de volgende verkiezingen op te komen. Deze maatregel invoeren zou een rondje “ondernemerspesten” worden waarbij de illustere maatregelen van Di Rupo I betreffende VAA op woningen en auto’s verbleken. Van deze kracht van verandering, verlos ons Heer! We zijn benieuwd . . . Toch adembenemend allemaal, niet?


Auteur: Jan Baert