Vorige pagina


Aanwervingsstimuli: van € 3.000,00 tot € 5.300,00 extra!

16/01/2017

We zijn de jaarwende weer goed doorgekomen en we zijn vol frisse moed om er weer een lap op te geven. Gelukkig merken we dat het economisch optimisme dat de Amerikanen besmet heeft na de presidentsverkiezingen, blijkbaar de oversteek over de grote plas hierheen gemaakt heeft en hier ook de mensen aansteekt. We horen van telefoons die ineens weer rinkelen na maanden stil geweest te zijn en van offertesjablonen die ineens niet hard genoeg aangesleurd kunnen worden na maanden enkel stof gevangen te hebben. Zelfs de intrest begint weer te stijgen begot, nadat die sedert 2008 zo enthousiast neerkletterde dat die zelfs pas onder nul tot stilstand kwam. Er zijn in de voorbije twee jaar zelfs al bijna 84.000 jobs bijgekomen, en dat met de handrem op. Dat belooft voor de nabije toekomst.


Vooral omdat de regering eigenlijk wel haar best doet om KMO’s een duwtje in de rug in de richting van meer tewerkstelling te geven, zodat die een inhaalbeweging kunnen opstarten tegenover de grote ondernemingen. Deze laatste mogen namelijk bijna 75% van de jobcreatie van hierboven op hun conto schrijven, hoewel ze slechts tekenen voor 44% van de totale werkgelegenheid.


Welk nieuwjaarscadeau wordt onze KMO’s dan gegund? Het verruimen van de kortingen op de RSZ van de derde tot zesde werknemer en dit op de volgende manier:
• derde werknemer: € 3.000,00 extra korting (gespreid over 4 kwartalen);
• vierde werknemer: € 4.800,00 extra korting (gespreid over 9 kwartalen);
• vijfde en zesde werknemer: € 5.300,00 extra korting (gespreid over 14 kwartalen).


Geef toe, onder uw kerstboom lag dit jaar niet zoveel in een pakje op u te wachten . . .


We kunnen het niet laten nog eens te herhalen wat nog steeds geldt sedert begin 2016 dat op de eerste werknemer die u in dienst neemt, géén sociale zekerheidsbijdragen moeten betaald worden. Nihil. Nada. Permanent. Voor altijd. Für immer. We geloven het nog steeds niet helemaal . . .
Wat ook leuk is: studentenarbeid wordt vanaf nu niet meer in dagen, maar in uren bijgehouden en de maximumgrens wordt wat hoger gelegd. Dat betekent dat een student 475 uren mag werken per jaar. Niet langer 50 dagen (waarbij een dag nogal snel verloren ging, ook al werd er bijvoorbeeld maar 4 uur gewerkt, dat telde voor een volledige dag . . . ). De Student@work app houdt de score bij.