Vorige pagina


Al dan niet "roetpiet" vanaf nu? Geen idee, maar in alle geval: u bent wel weer de zwarte piet!

9/12/2016

Al dan niet "roetpiet" vanaf nu? Geen idee, maar in alle geval: u bent wel weer de zwarte piet!

Nog steeds kunnen we u niet verblijden met triomfantelijk nieuws over billijker vennootschapsbelastingtarieven. Blijkbaar zijn de plooien tussen de meerderheidspartijen nog niet overal glad genoeg gestreken. En het lijkt wel alsof er geen flinke kindjes geweest zijn dit jaar, want veel Sinterklaascadeautjes zijn er niet in onze schoentjes te ontwaren. We zouden eigenlijk zelfs liever van de roe van Zwarte Piet krijgen dan te moeten slikken wat we nu weer over ons uitgestort krijgen. Leest u even mee?

Tankkaarten rondgestrooid als waren het picnic-en?

Sedert dat een onfris idee opborrelde bij de regering Di Rupo een aantal jaar geleden, hebben we moeten aanvaarden dat het voordeel alle aard van personenwagens niet alleen (soms drastisch) hoger werd, maar ook dat een vennootschap hoedanook belastingen moet betalen als ze een personenwagen ter beschikking stelt waarvoor een VAA moet worden gerekend, zelfs als ze verlies heeft dat het kraakt. De berekening is simpel: 17% van het VAA wordt nog eens extra belast in de vennooschapsbelasting.

Eerste nieuwigheid daarbovenop van onze leiders in Brussel: deze 17% wordt meer dan verdubbeld tot maar liefst 40% wanneer er een personenwagen én tankkaart ter beschikking wordt gesteld. Rekent u maar gemiddeld € 250,00 per jaar per wagen extra fiscale druk. Als u dat vermenigvuldigd met het aantal wagens dat als “salariswagen” ter beschikking wordt gesteld van werknemers en zelfstandigen (zowat een miljoen?) dan weet u dat dit over een heel grote bonus voor de schatkist gaat.

Maar alsof dit nog niet erg genoeg is, doet de tweede nieuwigheid er nog een schepje bovenop. Indien een werknemer een vergoeding betaalt voor die wagen aan de werkgever, of u draagt als bestuurder wat bij (al dan niet via een boeking in rekening courant), dan wordt dit VAA logischerwijs met dat bedrag verminderd. En dus ook de basis van de 17% (en 40%) van hierboven. Awel: vanaf 2017 dus niet meer. Huh? Inderdaad, eigen bijdrage of niet: de basis voor de 17% (wagen zonder tankkaart) of de 40% (wagen met tankkaart) is het “bruto VAA”. Dat is misschien niet voor de meerderheid van de VAA-wagens van toepassing, maar waar het voorkomt, smaakt deze nieuwe regelgeving toch wel heel onrechtvaardig zuur . . .

Erger dan dit kan toch niet? Jawel, men gaat nóg een turbo zetten op de “uw-auto-is-mijn-melkkoe-doctrine”. U weet dat het VAA berekend wordt op onder andere de CO²-uitstoot: hoe vervuilender, hoe hoger uw VAA en dus hoe meer u belastingen betaalt. Dit om u aan te zetten tot het rijden met een “groenere” wagen. Het is natuurlijk nu ook weer niet de bedoeling dat ons wagenpark dermate CO²-vriendelijk wordt, dat de VAA’s minder gaan opbrengen, hé. Dus als dat toch gebeurt, denkt de wetgever, dan verlagen we gewoon de referentiebasis zodat een gemiddeld groenere wagen in 2017 niet minder belastingen opbrengt, maar zowat evenveel als een gemiddeld meer vervuilende van dit jaar.

Concreet: dieselkachels dienen zich te vergelijken met 87 gram in 2017 in plaats van met 89 dit jaar, benzinestokers gebruiken vanaf nu 105 gram en vergeten de 107 gram. Reken op een 2% hoger VAA (en herlees voorgaande paragrafen eens, want die gaan dus proportioneel mee de hoogte in . . .). Als men zo jaarlijks die CO²-referentievoeten gaat aanpassen, zullen we ons binnenkort nog allemaal Fred Flintstone-gewijs dienen te verplaatsen. Jabadabadoe?

Sommigen noemen President Trump horror, wij noemen onderstaande pas horror . . .

Op 15 november vierden we Koningsdag en de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen wou haar duit in het zakje doen om wild uit de hoek komend, een vonnis te vellen dat ‘s lands schatkist wel eens mee van de anorexia zou kunnen verlossen: als dat geen fijne attentie voor Filip van Saxen-Coburg is?

De discussie tussen de fiscus en de belastingplichtige zal u niet onbekend voorkomen. Een vennootschap leent geld bij haar eigenaars of bestuurders en geeft geen afbetalingsbelofte, noch waarborg. U begrijpt: een risicovol beleggingsverhaal voor de geldschieter. Dit risico wordt vergoed aan een hoge intrestvoet die uiteraard geen uitstaans heeft met de lage rentes op spaarboekjes. Logisch: niet alleen uw bank, maar zelfs Vadertje Staat stelt zich hiervoor garant (toch tot € 100.000,00, erboven vindt zelfs de staat te bont . . .). Daarenboven zijn de sommen permanent opvraagbaar bij spaarboekjes. Partijen komen 8% overeen voor 2010 en 2011. Toegegeven, vrij ambitieus. De fiscus vindt het vreemd dat de vennootschap in casu meer dan afdoende middelen heeft en eigenlijk die rekening courant perfect kan afbetalen. De reden dat ze dit niet doet, ligt volgens de fiscus in het feit dat dit de vennoten/bestuurders eigenlijk wel fiscaal goed uitkomt. Ze stelt als alternatief voor (even flink zijn, verslik u niet in volgende passage) 0,453% à 1,434% . . . Welk financieel Aleppo dit betekent, hoeven we niet voor te rekenen.

Twee zaken dient u te onthouden:

•  het feit dat de vennootschap permanent voldoende middelen had om de R/C terug te betalen, heeft de montage hier de das omgedaan (plus het initieel te gulzige tarief?), samen met het feit dat de onderneming een sterke solvabiliteit en financiële positie had;

•  we hopen dat deze mensen in beroep zullen gaan (we zijn zelfs bereid om in onze schaarse vrije tijd met de collectebus rond te gaan zodat de advocatenkosten kunnen betaald worden!), want anders dreigen we op zowat elke controle met dit vonnis om de oren geslagen te worden. Hopelijk oordeelt het Hof van Beroep dan wijzer.

Nood aan een opkikkertje na deze berichten? Het Hof van Justitie bedient u op uw wenken.

De schrik van elke ondernemer bij het bezoek van de BTW-controleur: zijn alle aankoopfacturen wel conform alle 1001 vormregeltjes van het BTW-wetboek? Want bij de kleinste geringste afwijking, kan u fluiten achter uw recht op aftrek van de u aangerekende BTW, als de tollenaar in kwestie u een beetje kwaad gezind is. En dan verzwijgen we, om uw goed humeur wat te sparen, de boetes nog.

Kom kom kom, zegt het Hof van Justitie nu: als de onderliggende feiten dermate zijn dat er recht op aftrek zou zijn, mochten de formaliteitjes strikt gevolgd zijn, dan moeten de Europese overheden wat clementie tonen en het formalisme niet ten top drijven en mag de BTW wél afgetrokken worden. Geloof ons: we hadden deze beslissing bijna laten tatoeëren op onze beide onderarmen, zo leuk vinden we ze. Maar omdat de boetes wél nog mogen opgelegd worden volgens het Hof, zijn onze armen een maagdelijk wit canvas gebleven . . . 

Auteur: Jan Baert