Vorige pagina


Laat het niet aan uw hart komen!

7/11/2016

LAAT HET NIET AAN UW HART KOMEN!

 

Weken zaten we met een bang hart: “Wat zal de re­gering beslissen?”. Tegen dat er dan uiteindelijk witte rook uit de schouw komt, blijkt dat er eigenlijk niets van al het beloofde lekkers op tafel komt, wel integen­deel . . .

Tarief van de roerende voorheffing schiet nog hoger: 30%

U hoeft niet eens zo diep in uw herinnering te duiken om zich het tarief van 15% roerende voorheffing op interesten en dividenden nog voor de geest te kun­nen halen. Waren we al geschokt over de verhoging tot 27%, dan wordt er nu gewoon nog een schepje bovenop gedaan vanaf 1 januari 2017, dus tot 30%... En het hek lijkt (geniepig) van de dam. Bij het aanleg­gen van een liquidatiereserve (simpel samengevat: in jaar 1 10% betalen om vanaf jaar 5 reserves te kunnen uit een vennootschap halen aan [nog eens erboven­op] 5%) en het niet afwachten van de volledige 5 jaar wachtperiode geldt: in plaats van 17%, zal u 20% ex­tra dienen te betalen. Dus samen met de initiële 10% is dat ook weer 30%. Is dit de voorzichtige start om straks ook aan die 5% te beginnen prutsen?

 

De grote afweging: vennootschapsbelasting versus meerwaardebelasting

We likkebaarden nog na van het snoepgoed dat ons aangekondigd was: een verlaging van de vennoot­schapsbelasting die niet van de poes was. Voor KMO’s zou het tarief volgend jaar zakken tot 20% en dan in 2019 nog amper 18% bedragen en voor alle andere vennootschappen zou dat respectievelijk 31% en 23% zijn. Kijk, daar worden wij nu eens vrolijk van zie. Dat de notionele intrestaftrek daarbij zou sneuvelen of aangepast worden, valt te overleven: via Europe­se wetgeving lijkt die toch (in een nieuwe gedaante) opnieuw ingevoerd te zullen worden, wie had dat ge­dacht? Jammer genoeg komt van heel deze omwen­teling nu onmiddellijk niets in huis, maar dit zou tegen het einde van dit jaar vooralsnog in orde gebracht worden…

Maar die vrolijkheid wordt wel ferm op de proef ge­steld door de antipode van dit leuke nieuws: belas­ting op de verkoop van aandelen. Het voorstel dat circuleerde had het over 30% belasting op het verschil tussen aan- en verkoop, maar niet bij de verkoop van aandelen van KMO’s indien de centen geherinves­teerd werden, niet op de eerste € 50.000,00 gerea­liseerde meerwaarde in de loop van een decennium, en beperkt tot 7,5% voor wie aandelen minstens 15 jaar bijhield en 0% na 30 jaar én op vandaag bestaan­de meerwaarden vielen buiten schot…

U merkt: een nieuw misbaksel was bijna geboren. En dat houdt dan het eerste tegen? Zucht!

 

Halloween-achtige maatregelen

Ondernemers hoeven geen heksen te zien om de schrik om het hart geslagen te krijgen: wij hebben daar de Federale Regering voor. Drie voorbeelden:

Nachtwerk voor “e-commerce bedrijven”: missen we al enkele jaren honderden jobs omdat een bedrijf bij ons het akkoord van alle vakbonden nodig heeft om nachtwerk in te voeren en dat dit in Nederland soepeler kan? “Dan schrappen we dat”, belooft Minister Peeters. Zo gezegd, zo niet gedaan: de soepelere regeling geldt enkel voor nieuwe ondernemingen . . .

Uitkering zieke werknemers: nu betaalt een werkgever de eerste maand loon van een zieke werknemer, wat de oorzaak van de ziekte ook moge zijn (arbeidsgerelateerd of pech bij ‘t sjotten op zondag). Nu zou ons aller Maggie De Block wensen dat werkgevers zowat 10% van de ziekte-uitkering van de tweede tot de zevende maand betalen. Tja, je bent een populair politicus of niet, zeker? Maar of dat veel zal bijdragen aan het credo jobs, jobs, jobs durven we in vraag te stellen . . . Is (gelukkig) nog geen wet, maar hou uw hart vast!

Aanval op de tankkaarten: hoe deze strijd precies zal gestreden worden, is nog koffiedik kijken, maar blijkbaar ligt het doel ongeveer op € 250,00 extra inkomsten per werknemer met een tankkaart. Een pak van ons hart: aan de bedrijfswagens zélf lijkt in deze legislatuur niet geraakt te zullen worden . . .

 

 

Maar niet alles is kommer en kwel . . .

Werklozen die zichzelf een weg uit hun loopbaanmoeras willen banen via een zelfstandig bijberoep, werd vroeger een serieus obstakel in de weg gelegd: weg met uw uitkering. Tja, dan ga je liever niet, of hoogstens in het zwart, bijklussen natuurlijk. Maar vanaf deze maand mag een werkloze een jaar zelfstandig in bijberoep zijn uitproberen, zonder draconische gevolgen. Hoe meer er verdiend wordt, hoe meer de werkloosheidsvergoeding zal dalen, maar erg is dat niet: een zaak opstarten is zelden een kwestie van grote vetpotten bij de opstart . . .

 

Nog iets positiefs (enfin, toch ten opzichte van een eerdere beslissing); de Vlaamse Regering steekt u volgend jaar wat minder een hart onder de riem wanneer u dakisolatie plaatst. De belastingvermindering van 30% met een maximum van € 3.070,00 wordt teruggeschroefd. Maar: indien u nu in 2016 nog een bestelbon tekent, een voorschot betaalt én tegen eind 2017 het saldo vereffent van de tegen dan uitgevoerde werken, dan geniet u toch nog van de huidige regeling. Doet u dat niet, dan is de tegemoetkoming de volgende jaren een kwart minder dan nu en vanaf 2019 is die zelfs maar de helft meer van het huidige niveau (van € 8,00 naar € 4,00 per m² voor werken via een aannemer en van € 4,00 naar € 2,00 voor doe-het-zelvers).

 

Ban vanaf nu cash voor uw werknemers

Niet dat het nog veel zal gebeuren, maar sedert 1 oktober mag het zelfs niet meer: uw werknemers (deels) in cash uitbetalen. Uiteraard bestaat er een uitzondering: wanneer een sectorale cao het voorziet, dan kan het wel nog . . .

 

Auteur: Jan Baert