Vorige pagina


Worden uw kinderen nu ook belast op een niet ontvangen erfenis?

18/10/2016

Worden uw kinderen nu ook belast op een niet ontvangen erfenis?

De Vlaamse Belastingdienst heeft recent nog een nieuw standpunt ingenomen over de toepassing en interpretatie van de erfbelasting. Tegenwoordig houden we ons hart al vast als we nog maar de woorden “nieuw standpunt” lezen… De rechtszekerheid fungeert als schietschijf omwille van deze betwijfelbare standpunten. Bovendien mag u ervan uitgaan dat de erfbelasting weeral wat duurder wordt.

Dit keer heeft de Vlaamse Belastingdienst het voorzien op de begunstigden van levensverzekeringen, spaarverzekeringen (Tak-21) of beleggingsverzekeringen (Tak-23)… Meestal de kinderen dus. Zij dreigen erfbelastingen te moeten betalen op een erfenis die ze mogelijks nooit ontvangen.

Het voorbeeld waar Vlabel zich over uitsprak betrof twee echtgenoten die samen een levensverzekering hebben afgesloten met de kinderen als begunstigde na overlijden van beide ouders. De langstlevende kan de verzekering voortzetten na overlijden van de partner. Hij kan ook het contract afkopen of een andere begunstigde aanduiden.

Vlabel stelt dat de kinderen al erfbelastingen verschuldigd zijn op de helft van de afkoopwaarde van de levensverzekering bij het overlijden van één van de ouders. Dit betekent dat de kinderen erfbelastingen verschuldigd zijn op een niet ontvangen erfenis! Sterker nog, de kans bestaat dat de kinderen er zelfs nooit een cent van zien! Zoals gezegd kan de langstlevende immers het contract afkopen of een andere begunstigde aanduiden.

De reactie van Vlabel op de kritiek (van velen) was dat de begunstigden de betaalde erfbelastingen altijd kunnen terugvorderen als blijkt dat ze geen uitkering ontvangen. Mogelijk is dat ettelijke jaren nadat ze de rekening gepresenteerd kregen.

Assuralia heeft bezwaar aangetekend bij de Vlaamse minister van Begroting die ondertussen heeft laten weten dat hij met Vlabel bekijkt of dit standpunt gewijzigd kan worden. Zo niet zou het decreet aangepast worden.

Gelukkig lijkt het er dus op dat dit onrechtvaardige nieuwe standpunt geen lang leven beschoren zal zijn. We houden ons hart al vast voor de volgende “fabel” van Vlabel.

Auteur: Steven Boone