Vorige pagina


Zware tijden voor fiscale hartpatiënten…

8/09/2016

Zware tijden voor fiscale hartpatiënten…

Het is niet evident om vandaag de actualiteit te volgen en toch uw koelte te bewaren en dat niet alleen wegens de tropische zomer. De kranten slaan ons quasi dagelijks om de oren met aankondigingen van fiscale aardbevingen. Een tariefdaling van de vennootschapsbelasting naar 20%? Hadden ze ons al diets gemaakt, dus die euforie zijn we voorbij. Het nieuwtje is dat de daling in de tijd zou uitgesmeerd worden tot 2020. Eerst 28% in 2017, dan 24% en eind 2019 20%. Geen zorg: Sinterklaas en de Kerstman laten ook wat tijd tussen hun cadeaus, dus dat went wel. Maar de “tegenmaatregelen” dan: da’s andere koek.

Eerst lezen we dat de roerende voorheffing 30% zou worden, intussen bezweert de Minister dat daar niet aan geraakt zal worden. Duimen maar! Eerst staat de notionele intrestaftrek op de schop, nu zou gevreesd worden dat te veel multinationals hun biezen gaan pakken en zou dat folietje blijven bestaan; euh, laatste berichten: toch weer op de schop... Duimen maar voor een status quo, hoewel de kans klein lijkt. De nieuwste ballonnetjes: afschaffen van degressieve afschrijvingen (op zich jammer, maar eigenlijk “slechts” een verschuiving in de tijd, dus revolutie hoeven we daarvoor niet te prediken); hogere sanctie voor het niet-indienen van de aangifte door het meer dan verdubbelen van de forfaitaire minimumwinst tot € 40.000,00 (als kantoor dat precies dergelijke formaliteiten vervult voor ondernemers, kunnen we zo’n maatregel eigenlijk wel velen…J ); restaurant-, receptiekosten en geschenken mogen niet meer bedragen dan 5% van de omzet (tja, dan heeft u meteen een reden als u wat minder de wilde weldoener wil spelen…).  En nu ook nog een korting op uw vennootschapsbelasting voor een bedrag gelijk aan 20% à 35% van het loon van nieuwe werknemers? Als dat maar bewaarheid wordt: lekker!

 

Maar: er gaan geruchten dat bedrijfsleiders verplicht zouden worden zichzelf een minimumbezoldiging uit te keren die dan uiteraard in de (draconisch zware) personenbelasting moet aangegeven worden. Dat regelen wordt kafkaiaans, vrezen we. Het idee bekroop Jean-Luc Dehaene zaliger decennia geleden ook al, we hebben er nog altijd de “één miljoen-regel” aan te danken waardoor je onderwijl wel al € 36.000,00 bezoldiging moet uitkeren, wil je vennootschap aan het verlaagd tarief (dit start aan 24,98%) belast kunnen worden.

 Door de geplande algemene daling van het basistarief naar 20% verliest deze fiscale koterij dan natuurlijk haar reden van bestaan…

 

Maar daarenboven: het fiscale monster van Loch Ness, de veruitwendiging van de jaloezie rond de relatief recente Coucke-saga: het invoeren van belasting op het verkopen van de aandelen van uw bedrijf. Tot 30% van de meerwaarde zou weggevreten worden onder de vorm van een meerwaardebelasting, en dat voor elke Belg die een “aanmerkelijke participatie” met winst verkoopt! Hoe en wat blijft koffiedik kijken, maar de klassieke KMO-er die op pensioenleeftijd zijn zaak verkoopt, zou geheid niet ontsnappen. We hopen dat dit niet doorgaat, niettegenstaande we al zowat 15 jaar aankondigen dat deze bui niet kan blijven overwaaien.  We zijn tot nu nogal een unicum in Europa met de vrijstelling die we op heden kennen. Zou het nu dan echt “bingo” zijn? En veel overgangsmaatregel zal daar wellicht niet aan zijn. Velen onder u hebben indertijd nog meer dan 40% vennootschapsbelasting betaald en omdat het tarief nu zou zakken, moet de gehele meerwaarde de afroom-hakbijl ondergaan? Fair is anders. Vanaf wanneer? Even bibberen: er bestaat de doctrine van het announcement-effect: een fiscale wet kan retroactiviteit hebben tot op de dag dat de maatregel het eerst aangekondigd werd. Dan zouden transacties op heden al een vogel voor de kat zijn? Lees in formulevorm: (Fair is anders)².

Van fair gesproken: Di Rupo’s gedrocht “fairnesstaks” zou ook geschrapt worden. U merkt: de spanning van de weddingschappen op Waregem Koerse is toch klein bier tegenover het met knikkende knieën afwachten onder welke nieuwe fiscale dageraad we straks wakker worden? Lees (en huiver) in de volgende nieuwsbrieven mee...

Een fiscale coelacant

Voor de niet biologen onder u: een coelacant is een vis die door de tijd vergeten werd, een levend fossiel. Eeuwen dacht men dat coelacanten zoals de dinosaurussen uitgestorven waren, tot vissers er per accident één levend in hun netten vingen! Welnu, een gelegenheidsgeschenk is ook zo’n anachronisme dat zeldzaam is, maar dat we hier met plezier een podium geven.

Het gaat erom dat u (jaarlijks) tot 1% van uw vermogen mag schenken, zonder dat daar enige schenkbelasting op is. U mag er zelfs de reservataire rechten van uw erfgenamen mee bruuskeren. De gift moet wel ter gelegenheid van een bijzondere gelegenheid zijn, maar dat is de verjaardag van uw hondje toch eigenlijk ook, niet? Dus best deze gelegenheid vermelden in de mededeling van de overschrijving (voor de grotere getallen, die best niet zomaar handje contantje overhandigd worden).

 

Toegegeven, het is een successieplanningstechniek voor heel geduldige zielen, maar toch: na 20 jaar heb je zo bijna 18% van je vermogen naar de volgende generatie geloodst. En in één moeite mee leert u de jeugd een belangrijke les: wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd…

Auteur : Jan Baert