Vorige pagina


Reclame aanbrengen op uw woning kan lucratief zijn

2/08/2016

Reclame aanbrengen op uw woning kan lucratief zijn

Vaak ziet u op zijgevels van woningen een groot reclamebord of spandoek hangen met daarop reclame van een bekende handelszaak uit de streek. U staat er wellicht niet onmiddellijk bij stil dat de vergoeding die de privé-eigenaar of huurder van die woning hiervoor ontvangt, moet worden opgenomen in diens aangifte personenbelasting. Maar de belastingdruk op een dergelijk inkomen valt zeer goed mee en het valt te overwegen om dit zelf ook toe te passen indien u wat meer reclame wenst te maken voor uw eigen zaak…

 

Plakbrieven en andere reclamedragers

In deze context gaat het voornamelijk om vergoedingen en andere voordelen die voortkomen uit een overeenkomst tussen de eigenaar, huurder, vruchtgebruiker, … en een derde partij waar een recht wordt toegekend om tegen betaling het laten aanbrengen van:

  • Plakbrieven, publiciteitsborden, lichtreclames, spandoeken, … op muren, gevels, daken, … van gebouwen;
  • Reclameborden of reclamedragers op terreinen of op afsluitingen en omheiningen.

 

Beperkte belastingdruk

De ontvangen vergoedingen genieten een vrij gunstig taxatieregime. De nettovergoeding wordt afzonderlijk belast in de personenbelasting aan het tarief van 27% (tenzij globalisatie met eventuele andere inkomsten voordeliger zou uitkomen). De afzonderlijke belasting wordt ook nog verder verhoogd met de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.

Van het brutobedrag dat wordt ontvangen mag de belastingplichtige zijn werkelijke kosten aftrekken of bij gebreke daarvan mag een forfait van 5% van het verkregen bedrag als kosten in rekening worden gebracht.

            Voorbeeld

Sébastien, een ongehuwde bedrijfsleider uit Wortegem-Petegem (7,70% aanvullende gemeentebelasting), is eigenaar van een kleine supermarkt die wordt uitgeoefend in de schoot van zijn vennootschap ANGEL CAPITAL BVBA. Op de zijgevel van zijn woning laat hij een reclamebord installeren waarop vanzelfsprekend reclame verschijnt om de producten van de supermarkt wat meer in de spotlights te plaatsen. Zijn BVBA betaalt hem daarvoor een vergoeding van € 250,00 per maand. Sébastien kan geen werkelijke kosten bewijzen die gerelateerd zijn aan het gebruik van het reclamebord.

Sébastien zal op de ontvangen vergoeding € 828,75 personenbelasting betalen (€ 250,00 x 12 – 5% forfaitaire kosten) = € 2.850,00 x 27% = € 769,50 + € 59,25 (€ 769,50 x 7,70%).

Aangezien de vergoeding volledig aftrekbaar is in ANGEL CAPITAL, levert ze daar een belastingbesparing op van € 1.019,70 (€ 250,00 x 12 x 33,99%).

Mooi meegenomen is dat er op de ontvangen vergoeding geen sociale bijdragen verschuldigd zijn aangezien de toegekende bedragen uit de vennootschap niet als een beroepsinkomen maar als een divers inkomen worden beschouwd.

Reclame op uw gevel of een reclamepaneel op uw gazon kan dan misschien niet altijd even mooi ogen, fiscaal kan u er op deze manier wel uw inkomen mee optimaliseren. Nu nog even man- of vrouwlief als medebewoner zien te overtuigen…

Auteur: Bart Vermoesen