Vorige pagina


De aanschaf van een elektrische wagen kan u een mooi fiscaal voordeel opleveren

2/08/2016

De aanschaf van een elektrische wagen kan u een mooi fiscaal voordeel opleveren

De verkoop van elektrische wagens zit onmiskenbaar in de lift en alle grote constructeurs sparen kosten nog moeite om uit te pakken met indrukwekkende bolides in deze categorie. De 120%-aftrekbaarheid van de wagen is een belangrijk verkoopargument om u over de streep te trekken. En op zich maakt dat inderdaad een wereld van verschil in vergelijking met een sterk vervuilende wagen…

Aftrekbaarheid van autokosten

De aftrek van autokosten in een eenmanszaak zijn steeds beperkt tot 75%. Dus daar realiseert u alvast geen fiscaal voordeel door rond te rijden met een elektrische wagen.

De aftrekbaarheid van dergelijke kosten in een vennootschap worden afhankelijk gesteld van de CO2-uitstoot en het soort brandstof van het voertuig in kwestie. In vergelijking met een eenmanszaak kan dat voor u als bedrijfsleider een aanzienlijke meevaller zijn indien u met een minder vervuilende wagen rondtoert.

 

Aftrekbaarheid

gram CO2-uitstoot benzine

gram CO2-uitstoot diesel

100%

< 60

< 60

90%

 • 60 - 105
 • 60 - 105

80%

 • 105 - 125
 • 105 - 115

75%

 • 125 - 155
 • 115 - 145

70%

 • 155 - 180
 • 145 - 170

60%

 • 180 - 205
 • 170 - 195

50%

 • 205 of uitstoot niet gekend
 • 195 of uitstoot niet gekend

 

 •  
 •  

 

Wagens zonder CO2-uitstoot – dus elektrische wagens of in de nabije toekomst wagens op waterstof – genieten van een fiscale aftrekbaarheid van 120%.

Interessant om weten is dat deze verhoogde aftrek niet alleen betrekking heeft op de afschrijvingen van het voertuig maar eveneens op de kosten van onderhoud, herstelling, verzekering, pechverhelping, parking, carwash, … Ook een elektrisch oplaadpunt bij u thuis of op het bedrijf geniet van de verhoogde aftrek.

Brandstof is in principe steeds voor 75% aftrekbaar en dat ongeacht de CO2-uitstoot van de wagen. Maar wat bij een elektrische wagen die uiteraard geen liters benzine of diesel slurpt? Volgens de minister van financiën zijn ook de gemaakte elektriciteitskosten voor het opladen van de wagen slechts voor 75% aftrekbaar. De minister is immers van oordeel dat de kosten van elektriciteit kunnen worden beschouwd als “brandstofkosten”. Aangezien dat zo niet expliciet blijkt uit de wettekst is dit voor discussie vatbaar. Maar goed, uiteindelijk gaat dit ook geen wereld van verschil uitmaken.

De financieringskosten zijn steeds voor 100% aftrekbaar.

 

 

Voorbeeld

In vergelijking met een sterk vervuilende wagen die slechts voor 50% aftrekbaar is in uw vennootschap, maakt dit dus een wereld van verschil uit. We baseren ons op een aanschaffingswaarde van € 100.000,00 en de wagen wordt over vijf jaar afgeschreven. De winst van de vennootschap is onderworpen aan het gewone belastingtarief van 33,99%.

 

Omschrijving

Bruto kostprijs

Belastingbesparing bij 50% aftrekbaarheid

Belastingvoordeel bij 120% aftrekbaarheid

Afschrijving

 € 20.000,00

€ 3.399,00

€ 8.157,60

Onderhoud

€ 2.500,00

€ 424,88

€ 1.019,70

Verzekering

€ 2.000,00

€ 339,90

€ 815,76

Parking

€ 500,00

€ 84,98

€ 203,94

Totaal

€ 25.000,00

€ 4.248,76

€ 10.197,00

 

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel kan u dus jaarlijks een mooi fiscaal voordeel realiseren indien u opteert om rond te “tuffen” in een elektrische wagen.

Hoewel elektrische wagens bij de aanschaf vaak een (flink) stuk duurder zijn, kan dat nadeel op termijn worden omgezet in een aanzienlijk voordeel en dus de cashflow van uw vennootschap in positieve zin beïnvloeden.

Voordeel alle aard

Het voordeel alle aard voor het privégebruik van een elektrische wagen wordt berekend – zoals voor andere personenwagens – op basis van de volgende formule: cataloguswaarde x leeftijdsfactor x CO2-percentage x 6/7.

Aangezien de CO2-uitstoot van een elektrische wagen nihil is, zal steeds de minimumcoëfficiënt van 4% van toepassing zijn en zal het voordeel alle aard in de praktijk dus zeer goed meevallen.

Voor een nieuwe wagen met een cataloguswaarde van € 100.000,00 mag je dus rekenen op een voordeel alle aard van: € 100.000,00 x 100% x 4% x 6/7 = € 3.428,57

Voor benzine- of dieselwagens in dezelfde prijscategorie en met een vrij hoge CO2-uitstoot spreken we al snel over het dubbele of meer. Ook hier dus een pluim voor de elektrische wagen. Uw cashflow privé zal er dus ook hier wel bij varen. Een lager voordeel alle aard betekent immers minder sociale bijdragen en personenbelasting.

 

 

 

Ook hier valt er positief nieuws te rapen. In Vlaanderen worden puur elektrische wagens immers volledig vrijgesteld van de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting. Maar opgelet: deze vrijstelling geldt niet voor geleasde voertuigen.

 

Kleine kanttekening

Toch moeten we een kleine kanttekening maken bij de 120%-aftrekbaarheid. De extra fiscale aftrek van 20% wordt boekhoudkundig immers als een belastingvrije reserve behandeld. Op het moment dat de kost wordt gemaakt, geeft dit geen verschil gezien u in bovenstaand voorbeeld de belastingbesparing van € 10.197,00 geniet …. zolang die vrijgestelde reserve onaangeroerd op de balans blijft staan. Maar vroeg of laat moet die reserve echter worden uitgekeerd (als dividend of als liquidatiebonus bij ontbinding van de vennootschap) en zal er op deze belastingvrije reserve (€ 25.000,00 x 20% = € 5.000,00 in ons voorbeeld) vennootschapsbelasting (€ 5.000,00 x 33,99% = € 1.699,50) verschuldigd zijn.

Ooit wordt die 20% extra aftrek dus belast en dient u aan vadertje Staat een deel van het genoten belastingvoordeel terug te geven. Op zich nog niet zo erg want nu 1 euro belastingen betalen of over 25 jaar is uiteraard niet hetzelfde daar de inflatie over die tijd wel haar werk zal doen.

We kunnen niet anders dan concluderen dat de aanschaf van een elektrische wagen – alvast fiscaal - meer dan het overwegen waard is indien u toe bent aan een nieuwe bedrijfswagen. Vadertje Staat tracht u alvast over de streep te trekken met een niet te versmaden fiscaal voordeel. Ook uw ecologische voetafdruk zal in positieve zin evolueren. Al moet uiteraard ook de elektriciteit voor het opladen van de wagen dan onder de vorm van groene energie worden opgewekt…

Uiteraard moet u ook nog een aantal niet-fiscale elementen in overweging nemen alvorens naar uw dealer te hollen. Woorden als “batterij-garanties” en “range-anxiety” zouden het rooskleurige fiscale plaatje wel eens kunnen doen verbleken…

Auteur: Bart Vermoesen