Vorige pagina


Verlegging van heffing bij intracommunautaire levering vereenvoudigd

2/08/2016

Indien u levert aan een Europese BTW-belastingplichtige, dan mag u dat (in veel gevallen) doen zonder Belgische BTW indien u kan aantonen dat de goederen zeker de Belgische landsgrenzen passeren. Uiteraard kan u moeilijk op elk pakketje een track-and-tracer zetten en dus worden sommige ondernemers al eens onaangenaam verrast door een stringente BTW-controleur die vindt dat het bewijs niet spijkerhard geleverd wordt. Uiteraard doet dit zich niet snel voor bij afhalingen door transportondernemingen, maar wel bij afhalingen door de klanten in kwestie zelf. Sedert 1 juli heeft België nu ook een pragmatischer oplossing die doet denken aan de Nederlandse Vervoersverklaring of de Duitse Gelangenbestätigung.

Ons nieuwe formulier “Bestemmingsdocument” geeft nu de mogelijkheid om (een gevolmachtigde van) de klant te laten meetekenen en in combinatie met de factuur aan een andere lidstaat-onderhorige, de betaling komende van daaruit, het opnemen van de klant in de intracommunautaire listing en het “engagement van vermijden van verbanden met BTW-fraude” (tja, wat een dooddoener), levert dit een immuniteit op tegen doorgeschoten BTW-ambtenaaritis… Een voorbeeld vindt u op internet na het zoeken op “E.T.129.460” of klik op de volgende link: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=4da751db-7938-42b1-8b27-463c51cd341a#findH ighlighted .    

Auteur : Jan Baert