Vorige pagina


De (fiscale) therapie nefaster dan de (economische) ziekte?

2/08/2016

Ons landje kan best een economische oppepper gebruiken en onze fiscale constellatie staat onder internationale druk: onze notionele intrestaftrek krijgt de wind van voor en buurlanden zetten zich schrap om hun vennootschapsbelastingtarief naar beneden te duwen. Vandaar wint het idee terrein om een dergelijke operatie ook bij ons op te zetten: onze 33,99% blijkt namelijk straks wellicht astronomisch hoog te wezen in het Europese (of zelfs mondiale) speelveld. Toegegeven, wij waren straf gewonnen voor het idee van verlaging van de vennootschapsbelasting toen de eerste proefballonnetjes opgelaten werden en brachten daar ook enthousiast konde van in de vorige nieuwsbrief, maar nu zijn we al een paar nachten badend in het angstzweet wakker geschrokken.

Dat het tarief niet zomaar kan verlaagd worden naar pakweg 20% zonder ook iets anders te wijzigen, bijvoorbeeld het schrappen van aftrekposten, snappen we. Dus bye bye notionele intrestaftrek? We kunnen er ons bij neerleggen. Maar dit zou naar verluidt slechts een eerste borrelnootje van het hele menu worden. Wat we nu allemaal te horen krijgen: pure horror!  

Restaurant- en representatiekosten zouden beperkter aftrekbaar worden (nu respectievelijk 69% en 50%)? De roerende voorheffing zou opgetrokken worden naar 34% of 38%?? De winst van een vennootschap zou in hoofde van de bedrijfsleider belast worden??? U voelt aan uw theewater exact hetzelfde als wij voelen aan onze kleine teen: aan de einder doemt het schrikbeeld op dat het hier om een opsmukoperatie zal gaan, die de perceptie zal creëren dat we fiscaal een interessant land zijn voor ondernemingen (door een nominaal tarief van 20% of 25%), maar in praktijk zal de goesting om hier te ondernemen door Belgen of door buitenlanders zeker niet met deze gedrochten gebaat zijn. Onze belastingen zijn onaanvaardbaar hoog: Belgen kennen pas op 27 juli hun Tax Liberation Day: tot die dag werk je voor de Staat. Tot vorig jaar was dit nergens erger. Frankrijk troeft ons dit jaar de loef af, we halen nu “slechts” zilver…

Natuurlijk is de begrotingsfuik duidelijk: we zijn nu al een land van (kleine) KMO’s mede omdat de fiscaliteit in de personenbelasting (waar eenmanszaken onder vallen) draconisch is. Het staat in de sterren geschreven dat de oprichting van vennootschapjes een stormloop op de notarissen zal generen eens het tarief zou terugvallen tot ergens iets in de 20%. Dus vreest politiek België een zware negatieve impact op de belastinginkomsten bij dergelijk laag tarief. Maar één zaak begrijpen ze niet: hou belastingen redelijk en de inkomsten boomen. Het recente positieve effect op de inkomsten uit schenkingen van onroerende goederen bewijst die stelling nog eens, kort nadat de tarieven van schenkingen redelijker geworden zijn. Dus, een verwittigde ondernemer is er twee waard: hoort u van een tariefvermindering, hou de toeters en slingers nog even in de kast tot u het hele plaatje gehoord hebt. We houden u zeker, intussen met ingehouden adem, op de hoogte…

                                                                                                                                                                                     auteur : Jan Baert