Vorige pagina


Uw werkelijke beroepskosten bewijzen, kan u een aanzienlijk voordeel opleveren.

4/07/2016

Uw werkelijke beroepskosten bewijzen, kan u een aanzienlijk voordeel opleveren.

Al te vaak kiezen belastingplichtigen voor de forfaitaire aftrek van hun beroepskosten. Het is namelijk vrij eenvoudig toe te passen. Vult u niets in bij de werkelijke beroepskosten dan wordt het forfait automatisch toegepast. Het grote voordeel aan dit forfait is dat u niets moet bijhouden, geen gesleur met facturen, bonnetjes, restaurantbriefjes of andere bewijsstukken. Zelfs indien u nauwelijks of geen kosten maakt, dan nog heeft u recht op dit forfait.

Voor werknemers en zelfstandigen wiens inkomsten als baten catalogeren, wordt deze aftrek berekend in functie van een percentage per inkomensschijf met een absoluut maximum van € 4.090,00 voor inkomstenjaar 2015.

Schijf van het beroepsinkomen

Percentage

€ 0,00 – € 5.760,00

29,35 %

5.760,01 – 11.380,00

10,5 %

11.380,01 -19.390,00

8 %

> 19.390,00

3 %

 

Belastingplichtigen die een verre afstand afleggen inzake woon-werkverkeer (ten minste 75 km enkele rit) mogen nog een bijkomend forfait toepassen van respectievelijk:

Afstand woon-werkverkeer

Jaarlijks bijkomend forfait

75 km tot 100 km

€ 75,00

101 km tot 125 km

€ 125,00

Meer dan 125 km

€ 175,00

 

Voor bedrijfsleider wordt dit kostenforfait geraamd op 3% van hun bruto bezoldiging met een maximum van € 2.380,00 voor inkomstenjaar 2015. Een pak minder voordelig dan bij werknemers. Dit komt omdat verondersteld wordt dat er al een groot deel van de beroepskosten door de vennootschap worden betaald.

Het forfait dekt alle beroepskosten met uitzondering van de sociale bijdragen.

In sommige situaties is het veel interessanter om uw werkelijke beroepskosten te bewijzen. Werknemers, ambtenaren, bedrijfsleiders en vrije beroepers hebben de keuze om hun kosten forfaitair dan wel via werkelijke kosten te bewijzen. Enkel handelaars, industriëlen en landbouwers hebben die keuze niet. Zij moeten hun werkelijke beroepskosten bewijzen.

Neem het van ons aan, u maakt meer beroepsmatige kosten dan u denkt. Om te beginnen moet u elke dag op uw werk geraken. Traditioneel kiest de Vlaming hiervoor zijn wagen. Per afgelegde kilometer mag u hiervoor € 0,15 in aftrek brengen. Bent u een van de vele gelukkigen met een bedrijfswagen, dan moet u dit wel beperken tot het bedrag van het voordeel alle aard. Zelfs indien u aan carpooling doet, heeft u recht op dit forfait. Wielergek Vlaanderen doet wel een extra inspanning voor mensen die dagelijks met de fiets naar hun werk rijden, zij kunnen een verhoogde aftrek van € 0,22 toepassen.

Eenmaal u goed en wel aangekomen bent op het werk, en u moet opnieuw de baan op, dan mag u 75% van de werkelijke beroepskosten aangeven. Dit geldt echter niet voor wie over een bedrijfswagen beschikt.

Eenmaal terug thuis eindigt het werk niet. Ook hier mag u een gedeelte van uw kosten in mindering brengen. U mag alle kosten met betrekking tot het beroepsmatig gedeelte van uw woning in aftrek brengen. U bepaalt in principe dit percentage door de oppervlakte van uw bureau te delen door de totale oppervlakte van uw woning.

Met een leeg bureau bent u natuurlijk ook niets. Allerlei diverse kantoorbenodigdheden, denk aan papier, schrijfgerief, internet… mag u in aftrek brengen. Te grote aankopen, bijvoorbeeld meubilair of een computer moet u spreiden in de tijd door middel van afschrijvingen.

Vandaag is het meer dan ooit een must om u bij te schaven. Alle studiekosten die u maakt die verband houden met uw huidige beroepsactiviteit worden beschouwd als beroepskosten indien uw werkgever die niet voor u betaalt. Bent u van plan om uw leven een nieuwe wending te geven, dan kan u deze studiekosten in principe niet in aftrek brengen.

Verrast u uw collega’s of zakenpartners wel eens met een kleine attentie, dan zijn ook deze kosten aftrekbaar, zij het slechts voor 50%. Trakteert u hen liever op een copieuze maaltijd, dan zijn deze kosten voor 69% aftrekbaar.

Tot slot kunt u, indien u te ver van uw werk woont, de kosten van een tweede verblijf in aftrek brengen. Het kan zijn dat u binnen een bepaalde tijdspanne op het werk moet zijn of dat u niet dagelijks heen en terug kunt pendelen. Ook de kosten voor de wekelijkse verplaatsing naar uw tweede verblijf zijn aftrekbaar.

Zoals reeds in het begin van ons betoog werd aangehaald, moet u duidelijk vermelden of u opteert om uw werkelijke beroepskosten te bewijzen. Zo niet, dan past de fiscus automatisch het forfait toe. Bovendien is het belangrijk dat u een overzicht maakt van al uw werkelijke beroepskosten en dat u dit kunt staven met de nodige bewijsstukken. Dit direct bij je aangifte voegen is aangewezen om later onnodige vragen te vermijden.

Voor iedere belastingplichtige is het dus de boodschap om na te gaan of u genoegen neemt met het kostenforfait of dat u uw beroepskosten bewijst. De aangifte van uw werkelijke beroepskosten vergt wel een extra inspanning, maar de extra belastingbesparing die u hiermee kan realiseren, kan meer dan de moeite lonen…

Auteur : Sébastien Demaître