Vorige pagina


Een Europees fiscaal schrikbewind qua aftrekbaarheid van intresten?

4/07/2016

Een Europees fiscaal schrikbewind qua aftrekbaarheid van intresten?

Een nieuwe Europese Richtlijn voert een nieuwe maatregel in die voor ons Belgen heel schokkend overkomt. Intresten zouden namelijk slechts aftrekbaar zijn tot een bedrag van 30% van de “EBITDA” (denk: “bruto bedrijfsresultaat”). Dat we al rekening moeten houden met alle soorten thin caps, daar konden we ons nog mee verzoenen. We zeiden namelijk: “OK, geen aftrekbare intresten op rekening couranten van natuurlijke personen bestuurders/aandeelhouders hoger dan het eigen vermogen”. Of nog: “OK, geen aftrekbare intresten op leningen van verbonden ondernemingen groter dan 5 keer het eigen vermogen”. Maar: “Geen aftrekbare intresten hoger dan 30% van de EBITDA”? Dat krijgen we maar moeilijk gebekt. En is dat eigenlijk geen brug te ver? Nee, oordeelt Europa: Duitsland en Frankrijk kennen dit al langer en ’t wordt tijd dat de kleine lidstaten zich een beetje in lijn zetten met de grote jongens. Let wel, van een effectieve Brexit was toen nog geen sprake…

In alle geval: de soep wordt niet zo heet gegeten, hoor. Dus laat u niet direct van de wijs brengen als u onheilstijdingen opvangt die een ware fiscale Apocalyps voorspellen. Elk land kan namelijk restricties inbouwen: bijvoorbeeld niet van toepassing verklaren voor “op zichzelf staande ondernemingen”, of voor “de eerste 3 miljoen euro intresten”, of voor “leningen afgesloten voor 17 juni 2016”, of de berekening op groepsniveau toestaan bijvoorbeeld.

België pleit voor een afstemming op de OESO-regels, die er echter nog niet zijn (in uitstelgedrag zijn we in dit landje keizer, niet?). Zodat niet de voorziene startdatum van 1 januari 2019 zou gelden, maar wel een uiterste deadline van 1 januari 2024. D’er zullen er wel meer te vinden zijn die van oordeel zijn dat de Europese Unie tegen dan misschien niet eens meer bestaat… Dus: waar rook is, zou het vuur nog wel eens heel theoretisch kunnen blijven, laat u geen schrik aanjagen.

Auteur : Jan Baert