Vorige pagina


Kinderopvang, een ruimer begrip dan aanvankelijk gedacht.

9/06/2016

Kinderopvang, een ruimer begrip dan aanvankelijk gedacht.

Nog enkele weken en het is weer zover, de zomervakantie. De schoolbanken worden omgeruild voor sportkampen, speelpleinwerking, op kamp met de jeugdbeweging en nog zoveel meer. Voor zoon- of dochterlief  het uitgelezen moment om zich uit te leven, voor de ouders vaak een dure aangelegenheid. Gelukkig kan u een deel van deze kosten in aftrek nemen in uw aangifte personenbelasting.

Alle activiteiten, voor kinderen jonger dan 12 jaar, die plaatsvinden buiten de normale lesuren komen in aanmerking. Dit geldt zowel voor opvang tijdens de schoolvakanties, in de weekends als de opvang voor of na de lesuren, zelfs gedurende de middagpauze. Denk dan bijvoorbeeld aan speelpleinwerking, sportkampen, zomerkampen van de jeugdbeweging…

Let wel, alle activiteiten georganiseerd door scholen die behoren tot de onderwijsdoelstellingen komen niet in aanmerking. Denk dan bijvoorbeeld aan bosklassen, sportkampen, culturele uitstappen, schoolreizen...

De aftrek is beperkt tot een bedrag van € 11,20 per dag per kind, ongeacht de duur van de opvang. Zo zal u de kostprijs van een volledige opvangdag ten belope van bijvoorbeeld € 20 moeten beperken tot € 11,20. De kostprijs van een halve dag opvang, € 10, hoeft u dus niet te beperken. U dient als ouder zelf het bedrag te berekenen waarop u recht heeft. De kosten die u betaald voor kinderopvang, geven u recht op een belastingvermindering van 45 %.

 

Enkel opvangkosten betaald aan een erkende instelling komen in aanmerking. U moet bovendien de echtheid van het bedrag kunnen aantonen. Dit kan u doen met het attest dat u ontvangt van de betreffende instelling.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat u als ouder van kinderen jonger dan 3 jaar op 1 januari van het aanslagjaar de keuze heeft tussen de aftrek van de uitgaven van kinderopvang of de toeslag van de belastingvrije som wegens kinderen jonger dan 3 jaar.  Voor aanslagjaar 2016 bedraag deze € 560,00. Hoeveel voordeel u hier nu werkelijk mee doet, hangt af van het marginaal tarief waartegen uw inkomsten belast worden in de personenbelasting.

Auteur: Sébastien Demaître