Vorige pagina


Met de motor op klantenbezoek

9/06/2016

Met de motor op klantenbezoek

Een motor is niet alleen gemakkelijk om tussen de files door te laveren maar kent ook een aantal niet te versmaden fiscale voordelen. Deze kunnen ervoor zorgen dat een deel van de aankoopprijs als het ware wordt gefinancierd door vadertje Staat. Wij gingen alvast de fiscale horizonten voor u verkennen wanneer u overweegt om uw stalen ros via uw vennootschap aan te kopen…

Een motor op kosten van uw vennootschap

waar u als zaakvoerder of bestuurder mee rondtoert. De eerste vraag die wellicht bij u opkomt, is of dat eigenlijk wel mag van de fiscus.

Wees gerust: dat mag! De fiscus mag zich immers niet bemoeien met welk vehikel u uw beroepsverplaatsingen organiseert. Er is bovendien geen enkele reden waarom uw vennootschap de motor niet beroepsmatig zou kunnen gebruiken. Ongetwijfeld moet u wel eens naar de bank, tot bij uw accountant, op klantenbezoek, …. Gezien het fileleed waarmee we dagelijks in ons kleine landje worden geconfronteerd, gaat dat nu eenmaal veel sneller met een tweewieler.

Ook inzake keuze van merk of type motor mag de fiscus geen oordeel vellen. Zelfs een sportmotor komt in aanmerking. Al is dat niet altijd even comfortabel om overal naartoe te tuffen …

Alleen maar voordelen

Een motor (gedeeltelijk) beroepsmatig aanwenden, houdt heel wat fiscale voordelen in. Om te beginnen is de Btw bij aankoop aftrekbaar, zij het weliswaar beperkt tot het effectieve beroepsgebruik. Ook de Btw op onderhoud, motorkledij, helm, … is in dezelfde mate aftrekbaar.

De afschrijvingen en de kosten (verzekering, verkeersbelasting, kledij, …) zijn allen voor 100% aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

Als kers op de taart mag u bovendien opteren om de motor en de bijhorende motorkledij degressief af te schrijven. In specifieke situaties kan u zelfs nog verder optimaliseren door de aanleg van een investeringsreserve in combinatie met de eenmalige investeringsaftrek van 8%!

Al deze voordelen bij elkaar kunnen ervoor zorgen dat uw motor tot meer dan de helft door vadertje Staat wordt bekostigd.

Af en toe een ritje voor privédoeleinden

Maakt u af en toe een privé-uitstapje met de motor van uw vennootschap? Geen probleem indien u voor dat privégebruik een zogenaamd voordeel alle aard aangeeft in uw aangifte personenbelasting of u een vergoeding betaalt aan uw vennootschap voor het privégebruik.

Maar hoe moet dat voordeel alle aard nu precies worden berekend? Er bestaat hiervoor immers geen forfaitaire methode zoals dat wel het geval is voor het privégebruik van een personenwagen. Het voordeel in natura dient in dat geval te worden aangegeven op basis van het aantal privé afgelegde kilometers t.o.v. het totaal aantal afgelegde kilometers van dat jaar. In de praktijk wordt dit voordeel echter meestal berekend op basis van een bepaald percentage (bvb. 40% privégebruik) van de totale uitgaven (brandstof, pechverhelping, verzekering, …). Neem een aanvaardbaar percentage. De fiscus weet immers ook wel dat u op een zonnige zaterdagmiddag een ritje naar zee of de Ardennen maakt met uw stalen ros. Op die manier toont u dat u van goede wil bent en zal uw belastingcontroleur daar in de meeste gevallen verder niet moeilijk over doen.

            Voorbeeld

Vennootschap ANGEL CAPITAL kocht voor haar bedrijfsleider Jeroen een motor aan in 2010. Uit de boekhouding van boekjaar 2015 blijken de volgende kosten:

       Onderhoud                       € 325,00

       Brandstof                          € 255,00

       Verzekering                      € 250,00

       Reisbijstand                      € 100,00

       Verkeersbelasting               € 50,00

 

Jeroen schat dat in 2015 +/- 45% van alle verplaatsingen met de motor voor privédoeleinden waren.

Op basis van bovenstaande gegevens zal Jeroen het volgende voordeel alle aard dienen op te nemen in zijn aangifte personenbelasting:

 

   Uitgaven met Btw

       Onderhoud                       € 325,00 x 121/100 =         € 393,25

       Brandstof                          € 255,00 x 121/100 =          € 308,55

 

   Uitgaven zonder Btw

       Verzekering                      € 250,00 x 100/100 =         € 250,00

       Reisbijstand                      € 100,00 x 100/100 =          € 100,00

       Verkeersbelasting               € 50,00 x 100/100 =           € 50,00

                                                                                       € 1.101,80

 

Aan te geven voordeel in hoofde van Jeroen: € 1.108,80 € x 45% = € 495,81

Daarnaast zal de vennootschap een deel van de Btw die zij volledig heeft afgetrokken op de onderhouds- en brandstofkosten, moeten terugstorten aan vadertje Staat:

(€ 393,25 + € 308,55) x 45% x 21/121 = € 54,81

Na het lezen van dit artikel heeft u alvast een aantal extra argumenten om die blinkende machine - waar u wellicht al jaren over droomt – eindelijk in huis te halen. Nu nog uw partner weten te overtuigen …

Auteur: Bart Vermoesen