Vorige pagina


Juicht, oh Belgische Bourgondiƫrs!

1/03/2015

Juicht, oh Belgische Bourgondiërs!

De BTW-administratie is al jaren onvermurwbaar voor wat betreft de aftrek van BTW op bedrijfsevenementen: alles wat spijs en drank betreft valt voor die satrapen van het Hoofdbestuur onder de noemer “kosten voor onthaal” en is dus volgens hen geen “publiciteit”. Dus de aftrek van btw daarop mag u vergeten.

Het Hof van Cassatie heeft echter al tot tweemaal toe geoordeeld, namelijk in 2005 en in 2012, dat er wel recht op aftrek is wanneer er promotie gevoerd wordt voor producten of diensten voor bestaande en/of potentiële klanten. Dus lijkt het duidelijk, niet? Maar toch wilden de BTW-controleurs van geen wijken weten! Vechten tegen de bierkaai, noemen we dat…

Edoch, de verlossing is gekomen: men heeft nu het licht gezien! Het Hoofdbestuur plooit en dus kunnen we nu met een gerust gemoed doen wat we al steeds deden of toch zeker wilden doen. Let wel: dit is geen vrijbrief om de komende communiefeesten eens rap in de boekhouding te gaan draaien, maar het neemt wél een onzekerheid weg bij wie eens met klanten bij een natje en een droogje op een feestelijker manier de activiteiten in het licht zet.    

Voor wie nog mooie herinneringen en al dan niet zware facturen liggen heeft van een evenement met publicitair doel  in het verleden: duik in die archieven en vis de bewuste factuur op, want als die dateert van na 2011 dan kan u nu met een veilig gemoed de BTW alsnog in uw volgende aangifte terug claimen!

Beleggingstip zonder weerga: beleg in een verffabriek?

De nood aan witte verf zal namelijk hoog zijn nu Staatssecretaris Tommelein erover mijmert om in zowat alle sectoren witte kassa’s te zetten. Potverdikke, dat zal ne gang gaan! Omdat in de HoReCa maar zowat de helft van de “gelukkigen” tijdig geregistreerd was tegen eind februari, is de deadline daar nu verschoven naar eind april. De testcase “HoReCa” begint dus alvast met een vals nootje…

Dat later ook de bouw- en transportsector en gewone winkels deze digitale Big Brother in huis gaan moeten halen, zou niet minder dan een revolutie zijn. Als Staatssecretarissen Tommelein (bevoegd inzake sociale fraude) en Sleurs (bevoegd inzake fiscale fraude) enige kans op slagen willen hebben om dit droombeeld tot een goed einde te brengen, dan zullen ze best eerst maken dat de loonlasten dalen en dat er flexibeler omgegaan kan worden met het inzetten van personeel. Zo niet: dan zou de kans op slagen ook wel eens zeer groot kunnen zijn, maar dan in de zin van lappen rond hun oren tot een knock-out voor vele ondernemingen… We houden u op de hoogte van belangrijke tijdingen op dit front!

Knikkende knieën onnodig: federaal enkel goed nieuws te rapen!

Op het moment dat we dit schrijven hebben we net een zwaard van Damocles boven het hoofd zien verdwijnen: de federale regering heeft de begrotingscontrole afgerond en er zijn zowaar precies vooral positieve noten te horen: men gaat nachtwerk mogelijk maken om de concurrentie met webwinkels over de grens aan te kunnen (de eerste bestelling zullen rode en groene vuilzakskes zijn: de vakbonden zullen hier nogal tegen filibusteren, vrezen we), investeringen in start-up-bedrijven zullen recht geven op een belastingvermindering van 30% tot 45% (oei oei, ’t verwijt hangt al in de lucht dat ze weer voor die vuile kapitalisten gezorgd hebben) en er komen lanceerbanen waarbij jongeren geen werknemersbijdragen moeten betalen op hun loon zodat hun netto-inkomen stijgt zonder dat de werkgever daarvoor opdraait! Iemand moet de rekening betalen en de oplossing wordt gezocht in de richting van fiscale en sociale fraudeurs (tja, hout vasthouden dat men hiermee niet bedoelt: “de gewone bedrijven waar we op controle iets lastiger gaan doen dan vroeger”…) en de deelstaten. Tja, zo is het gemakkelijk om federaal de rekening te doen kloppen: men schuift een aanzienlijk deel van de rekening door: benieuwd hoe ze ons daar de pil zullen draaien, want ook in de deelstaten is het vet van de soep…

Maar wat helemaal onverwacht is en superleuk: de nieuwe regeling van de liquidatiereserve wordt uitgebreid naar de reserves over boekjaren 2012 en 2013! Deze winst kon immers niet van de “oude” vastklikregeling genieten, noch van de nieuwe regeling. Door nu ook voor deze sommen de poort open te zetten richting “uitkering na 5 jaar aan extra 5%”, hoopt de regering op die manier nu al de eerste schijf van 10% en dus een pak centen binnen te rijven; en ze zou nog kunnen gelijk hebben ook! We zullen u hiermee in de komende maanden zeker eens lastigvallen (al is het maar om de details te bevestigen of bij te sturen want helemaal uitgewerkt is dit natuurlijk allemaal nog niet) !

Het hele verhaal lijkt dus op een mooi paasei met een grote strik rond, dus smullen maar...

Nieuws over eco- en maaltijdcheques

Ecocheques zijn een mooi voorbeeld van wat er in dit land kan mislopen. Iedereen is eigenlijk akkoord dat de loonkosten te hoog zijn, maar de vakbonden willen dat niet luidop gezegd hebben, dus gaan ze maar massaal lapmiddeltjes uitvinden om het probleem toch een beetje op te lossen zonder te moeten toegeven dat het bestaat. Bijkomend voordeel hiervan: de vakbonden kunnen ook hier ettelijke vergaderingen met adequate catering aan spenderen om een extra boompje op te zetten. Op die momenten staan ze dan tenminste niet een of ander bedrijventerrein te blokkeren…

De vrucht van zo’n vergaderronde is ook nu weer heel interessant: ecocheques zijn vanaf juni 2015 ook bruikbaar voor tweedehandsaankopen, zoals kleding, boeken en meubelen. Hoezee! Ook deelfietsen en deelauto’s mogen ermee betaald worden, evenals sodamachines, gras- (let wel: mits honingraatstructuur) en waterdoorlatende tegels. Het kan niet op: ook zonnepanelen, warmtepompen, maar ook hoogrendementsketels en thermostatische kranen genieten straks dit voorrecht. Daarbovenop ook energiezuinige (af)wasmachines, koelkasten, TV’s en dergelijke producten van de betere elektronicaketens meer…

Maaltijdcheques: dit systeem vindt haar ontstaan in dezelfde problematiek als de ecocheques hierboven en hierover heeft de Ministerraad nu beslist dat de tussenkomst van de werkgever van € 5,91 per cheque opgetrokken wordt naar
€ 6,91 per cheque vanaf 2016. Deze extra euro zou dan zelfs nog eens aftrekbaar zijn bovenop de huidige euro per cheque die dat al is. Het saldo van € 4,91 uiteraard nog steeds niet… We kunnen niet ongelukkig zijn hiermee, niet?

Ha! Daar is de “Witte lijst successietechnieken” weer!

Hebben we dan toch niet voor niets gefoeterd in de nieuwsbrief van januari van dit jaar? Het Vlaams Gewest zal nu toch een Witte Lijst publiceren: hèhè. Ook het maffia-stijl-dreigement van “we kunnen niet uitsluiten dat testamentaire clausules toch als een fiscaal misbruik gezien kunnen worden”, wordt ingetrokken. Nog even voor de goede nachtrust wat o.a. op de witte lijst stond/staat/zal staan: hand- en bankgiften, schenkingen met last, schenkingen met behoud vruchtgebruik, schenkingen van vastgoed met 3-jarige tussenperiodes, schenkingen waarvoor een wettelijk verlaagd registratierecht geldt (!),… Eind goed, al goed, zullen we maar denken?

Het recht gecontroleerd te worden…

Een deel van de oplossing van het tekort in de Schatkist zal weer komen van de bedrijven die men strenger gaat controleren. Nu tonen de statistieken dat 7% van de ondernemingen vorig jaar een ambtenaar van Financiën over de dorpel kreeg. U hebt zelfs meer dan 10% kans om in de laatste 4 jaar twee keer koffie te hebben mogen inschenken voor dergelijke dames/heren. Voor wie meent van de radar van de fiscus verdwenen te zijn: het Hoofdbestuur is vorig jaar met euvele moed begonnen om iedereen die de voorbije vier jaar niet gecontroleerd werd, een bezoekje te laten brengen. Begin van de jaren zeventig zong Frans Halsema met Jenny Arean “Vluchten kan niet meer”, de kans wordt dus groter dat dat melodietje ineens weer door uw hoofd gaat spoken… 

                                                                                                                                                                      Auteur: Jan Baert