Vorige pagina


Digitale investeringen geven recht op extra belastingvoordeel

5/04/2016

Digitale investeringen geven recht op extra belastingvoordeel

 

Eenmanszaken en kleine vennootschappen krijgen vanaf aanslagjaar 2016 recht op een investeringsaftrek van

13,50% voor digitale investeringen. Onze regering wil daarmee KMO’s aansporen om te investeren in een webshop, betere cyberbeveiliging, elektronische facturatie- en betalingssystemen, … teneinde onze digitale achterstand op de rest van Europa wat in te halen.

Gezien de digitale (r)evolutie, die in sneltreinvaart op ons afkomt, lijkt het ons een must om hier even dieper op in te gaan en te onderzoeken welke activa precies in aanmerking komen voor het verhoogd fiscale voordeel.

 

De investeringsaftrek: een mooi fiscaal geschenk voor wie investeert

Het basispercentage van de “gewone” eenmalige investeringsaftrek bedraagt 3,50% voor aanslagjaar 2016 en 8,00% voor aanslagjaar 2017. Voor investeringen in digitale vaste activa wordt de aftrek verhoogd tot 13,50%. Concreet levert een dergelijke investering van € 1.000,00 uw vennootschap een belastingbesparing op van € 45,89 (€ 1.000,00 x 13,50% x 33,99%) indien haar winsten worden onderworpen aan het gewone belastingtarief. Wie werkt onder de vorm van een eenmanszaak ziet zijn of haar belastingfactuur zelfs dalen tot € 67,50 (€ 1.000,00 x 13,50% x 50%). Eigenlijk wordt dat nog meer indien we ook rekening houden met de aanvullende gemeentebelasting en de lagere sociale bijdragen.

 

 

Opdat een investering in aanmerking komt voor de investeringsaftrek, dient er aan de volgende basisvoorwaarden te worden voldaan:

 

 • het moet gaan om nieuwe materiële of immateriële vaste activa,
 • die worden afgeschreven over minstens 3 boekjaren,
 • en enkel voor beroepsmatige doeleinden in België worden aangewend.

 

Belangrijk om hierbij op te merken is dat een investering in software eveneens wordt aanzien als een digitale investering. Tenminste als er een bepaalde duurzaamheid is voorzien en de investering op de balans wordt geboekt en dus wordt afgeschreven over minstens 3 belastbare tijdperken.

Welke activa komen in aanmerking?

Volgende categorieën van investeringen komen in aanmerking:

 

 1. Digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en facturatiesystemen:

   

 • Systemen die de elektronische betaling vergemakkelijken (PayPal, betaalterminal, elektronisch kassasysteem, …),
 • Systemen voor elektronische facturatie, handtekening of archivering (software voor elektronische facturatie, soft- en hardware voor de ontvangst en boekhoudkundige verwerking van elektronische facturen, een eID-kaartlezer, …).

   

 1. Systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie (ICT):

   

 • Systemen voor de beveiliging van informatie, netwerken en ICT-installaties (firewall-software, encryptie-software, apparatuur voor toegangscontrole, …),
 • Monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen van ICT,
 • Systemen die een veiliger beheer toelaten van de persoonlijke gegevens die door de onderneming worden verzameld (software die voorziet in de verzameling van uw klantengegevens, …).

   

 1. Aanvullende investeringen die nuttig zijn bij de uitvoering van de investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen:

   

 • Kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met de investeringen onder punt 1 en 2 en die samen met die activa worden afgeschreven,
 • Systemen die de interfacing tussen de hierboven beoogde systemen (software of apparatuur) met andere systemen, binnen en buiten de onderneming, mogelijk maken (met inbegrip van investeringen voor interfaces tussen systemen voor facturatie, betaling en boekhoudkundige programma’s).

 

In concreto komen bijvoorbeeld ook investeringen in een “witte” kassa of in een webshop in aanmerking voor de verhoogde fiscale aftrek. De aankoop van uw laptop of pc daarentegen niet. Dat zou te mooi geweest zijn om waar te zijn. Hoewel, een pc wordt door heel wat bedrijven al niet meer aangekocht aangezien er enkel nog wordt geïnvesteerd in een Cloud Connector.

Formaliteiten

 

In dit verhaal is een belangrijke rol weggelegd voor de leverancier van de apparatuur of de software aangezien deze de conformiteit ervan moet garanderen. Daartoe moet de factuur, of de bijlage ervan, welbepaalde bijzondere vermeldingen bevatten.

 

Wanneer op de factuur ook activa zijn vermeld die niet in aanmerking komen voor de verhoogde aftrek, komt voor de aftrek enkel de reële waarde van de apart op de factuur vermelde vaste activa in aanmerking.

 

De nieuwe regeling gaat in vanaf aanslagjaar 2016. Zo kunnen investeringen die in 2015 gedaan zijn ook in aanmerking komen voor de verhoogde aftrek. Indien de factuur voor deze investeringen al uitgereikt is, en u wil genieten van de verhoogde aftrek, kan u aan uw leverancier een bijlage aan de factuur vragen. Deze moet dan de nodige vermeldingen bevatten.

 

Deze verhoogde investeringsaftrek is uiteraard een mooi cadeau en zal de veiligheid op het internet versterken voor u als ondernemer en ook voor uw klanten. Waar de bedenkers van deze wetgeving spijtig genoeg niet aan hebben gedacht is dat heel wat van de in aanmerking komende activa steeds vaker gehuurd of in licentie worden genomen. Dergelijke activa worden niet opgenomen onder de vaste activa en geven bijgevolg geen recht op de verhoogde investeringsaftrek.

 

Auteurs: Bart Vermoesen en Nicolaas Levrau