Vorige pagina


De Paasklokken zijn langs gekomen, hoera!

5/04/2016

De Paasklokken zijn langs gekomen, hoera!

Het Hof van Cassatie doet haar duit in het zakje om de Belgische loonhandicap wat te temperen. Het moest zich recent namelijk over de vraag buigen of er RSZ verschuldigd is op een extra gezinsbijslag die sommige werkgevers toekennen aan hun personeel. Afhankelijk van het oordeel zouden die dingen ongeveer 50% duurder (13,07% werknemers- en tot 34,50% werkgeversbijdragen) kunnen worden. We hebben het hierboven al wat verraden natuurlijk: het Hof van Cassatie oordeelt dat die traktatie vrij is van dergelijke bijdragen. Uiteraard moet er wel bedrijfsvoorheffing afgehouden worden. De RSZ is nu de mening toegedaan dat die toekenningen maximaal € 50,00 per maand en per kind kunnen bedragen om effectief vrij te zijn van RSZ. Extra leuk om weten: ook aan de ouder die de kinderbijslag van de overheid niet ontvangt (bij een gescheiden koppel bijvoorbeeld), kan de aanvullende kinderbijslag van de werkgever toegekend worden. Belangrijk tenslotte: beide ouders, zelfs als die werken bij hetzelfde bedrijf, kunnen van die bijslag genieten.

Werkgevers die de aankomende indexaanpassing niet voldoende vinden en een extraatje erbovenop willen toekennen en daarvoor een minder dure manier zoeken dan de klassieke normale loonsverhoging, hebben er weer een ideetje bij.

Zullen de kinderloze werknemers dit hele verhaal niet met larmoyante ogen aanschouwen? Wellicht wel, maar voor hen is er nog een heel scala aan andere flexibele verloningssuggesties waaruit geput kan worden...

De fiscus steunt uw webshop

Altijd al een webwinkeltje willen hebben? Haal uw plannen nu zeker van onder het stof want het Ministerie van Financiën heeft bevestigd dat het opzetten van een online verkoopkanaal in aanmerking komt voor de “digitale investeringsaftrek” van 13,5%. Dat betekent qua belastingbesparing dus al snel een korting van om en bij de 4,6%.  Ook de, nochtans verplichte, “witte kassa” kan van deze gunstmaatregel genieten.

Het motto is dus: met z’n allen digitaal gaan leven. Het zal u wel niet ontgaan zijn dat dergelijke systemen fiscale controle vergemakkelijken en dus minder marge laten in de economie om “onder de radar” te werken. Tja, er zijn nu eenmaal geen cadeaus van de fiscus zonder ingecalculeerde slinkse terugverdieneffecten…

Zie voor uitgebreidere info hierover het artikel over de investeringsaftrek digitale investeringen.

Wet vernietigd: herademen maar?

We beschreven u een tijd terug de vermaledijde poging van de wetgever om u de lust te ontnemen een proces tegen de fiscus in te spannen (Nieuwsbrief September 2014). Als de fiscus het proces won, zou u een rechtsplegingsvergoeding moeten betalen (een vergoeding omdat u de fiscus met uw star gedrag en blijkbaar, gezien de uitspraak, onterechte beweringen, op kosten gejaagd hebt); maar als de fiscus in het zand beet, dan kwam ze ervan af met de schande van de nederlaag en dus zonder verdere kosten. Hallo?? De fiscus kon dus wild in het rond schieten zonder sanctie? Politici beloofden de kwestie te remediëren, maar, o verrassing, deden niets. Maar deze aanslag op de billijkheid is nu gelukkig door het Grondwettelijk Hof naar de prullenbak verwezen. Pfff, wat een opluchting. Het realiseren van een minnelijk akkoord bij een belastingcontrole is niet meer vakkundig gefnuikt want, geef toe, waarom zou een controleur geneigd zijn een verschil in mening met u in der minne te regelen als hij bij een proces eigenlijk toch niets te verliezen heeft?

Zijn er nog niet geslachte zwarte spaarvarkentjes?

Opnieuw is de jacht geopend op dergelijke curiosa: de vorige regularisatierondes brachten telkens zoveel geld in het laatje, dat de regering mordicus nog eens het witwasmolentje een rondje wil laten draaien. Let wel: de fiscus trekt serieus aan de flosj. Van het kapitaal dat het daglicht ziet, zal maar een beperkt deel de binnenkant van uw portefeuille zien: een bedrag volgens het normale basistarief wordt eerst wegbelast en daarbovenop komt er een sanctie van 20% à 36%. Ook de sociale bijdragen wordt verhoogd met een boete van 15% à 20%. U begrijpt: wie z’n zwart spaarvarken opoffert, kan het vervangen door een héél wat kleiner wit spaarbiggetje…

Daarnaast zal het biggetje sidderen van angst: de regeling is voorlopig puur federaal beklonken, de regio’s strubbelen namelijk nog hard tegen. Nu hebben die wel recht op de opbrengsten van ontdoken regionale belastingen. Dit klinkt als een recept voor miserie, niet? Dus hoe stabiel de grond is waarop het witgewassen vermogen(tje) staat? Het witte biggetje zou nog door de modder kunnen gesleurd worden. U begrijpt, we zijn blij dat we zo geen zwijntje zijn…

Auteur : Jan Baert