Vorige pagina


Sneller betalen kan u een aardige stuiver opbrengen

4/03/2016

Sneller betalen kan u een aardige stuiver opbrengen

In sommige sectoren (o.a. bouwsector, groothandel, …) is het gebruikelijk om een betalingskorting toe te staan indien binnen een bepaalde termijn (meestal binnen de 8 dagen) de factuur wordt betaald. Maar loont het wel de moeite om bijvoorbeeld voor 2% korting contant uw leverancier onmiddellijk te betalen in plaats van gebruik te maken van een betalingstermijn van bijvoorbeeld 30 of 60 dagen?

Om het voordeel te berekenen gebruikt u best de volgende formule:

Kortingspercentage x 365/aantal dagen dat u eerder moet betalen

Laat ons aan de hand van een voorbeeld even uitrekenen of het wel de moeite loon om van een aangeboden betalingskorting effectief gebruik te maken.

Stel dat u van uw leverancier de keuze krijgt om te betalen op 60 dagen na factuurdatum of 2% betalingskorting indien u onmiddellijk bij levering van de goederen betaalt. Het saldo op de zichtrekening is toereikend om de factuur onmiddellijk te betalen.

Op basis van bovenstaande formule bedraagt het rendement: 2% x 365/60 = 12,17%

Onmiddellijk betalen levert in ons voorbeeld een mooi rendement op. En bovendien nog eens zonder risico!

                                                                                                                                                                           Auteur: Bart Vermoesen