Vorige pagina


De overheid die voor u borg staat: het kan!

1/02/2015

De overheid die voor u borg staat: het kan! 

Wanneer een onderneming haar bank aanspreekt voor het bekomen van een nieuw krediet, dan vangt zij soms eens bot doordat zij de bank onvoldoende garanties kan bieden. Maar berg uw plannen niet onmiddellijk op want wie weet kan de Waarborgregeling van de Vlaamse Overheid wel soelaas bieden …

 

De Vlaamse overheid kan zich immers borg stellen tot 75% van het aangevraagde kredietbedrag. De financiering moet aangevraagd worden bij een “erkende waarborghouder” (lees: de meeste van onze grootbanken). Het interessante is dan dat de Vlaamse Overheid geen eigen beslissing meer neemt, ze volgt blindelings de beslissing van de bank. Let wel, de waarborg mag niet gebruikt worden voor het

terugbetalen van reeds bestaande of achterstallige schulden of om het bedrijfskapitaal weder samen te stellen.

 

Als vergoeding voor deze borgstelling dient de onderneming een éénmalige premie te betalen. Deze is afhankelijk van de omvang en de looptijd van de waarborg. Voor een borgstelling van bijvoorbeeld € 100.000,00 op 5 jaar, dient de onderneming een premie van € 2.500,00 te betalen (€ 100.000,00 x 5 x 0,5%).

 

Hou deze Waarborgregeling dus zeker in gedachten wanneer u nog eens samenzit met uw bankier voor een nieuwe financiering. Op de website van PMV Waarborgbeheer (www.waarborgregeling.be) vindt u hierover alvast meer informatie.

                                                                                                                                                                        Auteur: Sofie Goethals