Vorige pagina


Nogmaals wijzigingen aan de woonbonus voor lenigen vanaf 2016

2/02/2016

Nogmaals wijzigingen aan de woonbonus voor lenigen vanaf 2016

Na de grondige wijziging van de woonbonus vorig jaar, heeft Vlaanderen opnieuw gesleuteld aan de regels voor de woonbonus voor leningen die worden afgesloten vanaf 2016. Hierdoor bestaan er voor hypothecaire leningen in Vlaanderen ondertussen al 4 verschillende fiscale regimes die van toepassing kunnen zijn. Gelukkig voor fiscale raadgevers en diegenen onder u die zelf nog een poging durven wagen om de aangifte personenbelasting in te vullen, werden ditmaal de regels enigszins vereenvoudigd.

Woonbonus nu ook voor 2e woning

Voor alle hypothecaire leningen die vanaf 1 januari 2016 afgesloten worden voor een woning die u zelf bewoont, zal er slechts nog één belastingvermindering kunnen genoten worden voor de betaalde intrest- en kapitaalsaflossingen en premies van schuldsaldoverzekeringen, namelijk de woonbonus. Het zal dus niet langer mogelijk zijn om het systeem van langetermijnsparen te gebruiken voor uw eigen woning.

Daarnaast vereist de Vlaamse wetgever niet langer dat de woning uw enige woning betreft om de woonbonus te kunnen toepassen. Het zal volstaan dat de woning eigen is op het ogenblik van de uitgaven. Ook de lening voor de aankoop van een tweede woning zal bijgevolg kunnen genieten van de nieuwe woonbonus, op voorwaarde dat u ze dus zelf betrekt.

Het percentage (40%) en maximumbedrag van de belastingvermindering (€ 1.520,00 per belastingplichtige) werden vorig jaar reeds sterk verminderd en blijven ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

 

 

 

Voordeel enige eigen woning?

Er wordt een hogere woonbonus voorzien voor de enige eigen woning. In dat geval wordt het basisbedrag van de woonbonus verhoogd met een toeslag van € 760,00 gedurende de eerste 10 jaar van de lening en met € 80,00 indien u drie of meer kinderen ten laste heeft, op voorwaarde dat de woning de enige woning is van de belastingplichtige op 31 december van het jaar waarin de lening werd afgesloten en dit zolang het de enige woning blijft.

Schuldsaldoverzekeringen

De premies voor individuele levensverzekeringen die gekoppeld zijn aan een hypothecaire lening (beter gekend als schuldsaldoverzekeringen) komen nog steeds in aanmerking voor de woonbonus. Waar vroeger vereist werd dat deze uitsluitend afgesloten werden voor de hypothecaire lening, is dit voortaan niet langer vereist. Ook indien de schuldsaldoverzekeringen betrekking hebben op een lening waarvan slechts een gedeelte hypothecair gewaarborgd is, komen deze in aanmerking voor de belastingvermindering maar uiteraard enkel voor het percentage van de lening dat gewaarborgd wordt door een hypotheek.

 

Tevens wordt de vrijheid om begunstigden van de schuldsaldoverzekeringen aan te duiden beperkt. De toegelaten begunstigden van de schuldsaldoverzekering worden beperkt tot:

  • Diegenen die naar aanleiding van het overlijden de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning verwerven ten belope van het verzekerde kapitaal dat dient voor de wedersamenstelling van de hypothecaire lening; of
  • De echtgenoot of bloedverwanten tot de tweede graad van de overledene ten belope van het verzekerde kapitaal dat niet dient tot wedersamenstelling van de hypothecaire lening.

Combinatie oude en nieuwe lening?

Indien u vanaf 1 januari 2016 een nieuwe lening afsluit voor de eigen woning en er loopt tevens nog een oude lening, dan moet u de keuze maken tussen het oude en nieuwe systeem. Kiest u voor het nieuwe systeem, dan is uw keuze definitief en onherroepelijk en komen de uitgaven van de oude lening niet langer in aanmerking voor een fiscaal voordeel. Kiest u echter voor het oude systeem, dan kan u later wel nog steeds overstappen naar het nieuwe systeem.

 

Auteur: Steven Boone