Vorige pagina


Op daguitstap met het personeel

1/02/2015

Op daguitstap met het personeel

In veel kmo’s is het gebruikelijk dat de bedrijfsleiding en het personeel er jaarlijks gezamenlijk een dagje op uit trekken. Het leuke aan zo’n personeelsuitstap is dat u de meeste van uw collega’s op een andere manier leert kennen. Bovendien bevordert dit de samenhorigheid tussen de collega’s en het hoeft niet gezegd dat dit dan ook een positief effect heeft op de bedrijfsresultaten van de onderneming zelf.

De vraag die u zich als bedrijfsleider daarbij wel zal stellen, is hoe de fiscus dit bekijkt …

 

Fiscale behandeling van een personeelsuitstap op het vlak van inkomstenbelastingen

De fiscus beschouwt een personeelsuitstap van maximaal één dag als een sociaal voordeel indien alle personeelsleden worden uitgenodigd. Dit betekent dat het voordeel in principe voor de werknemers enerzijds niet belastbaar is maar anderzijds ook dat de kost niet aftrekbaar is in hoofde van de werkgever. Het goede nieuws is dat de belastingadministratie hierop een uitzondering maakt met als gevolg dat de gemaakte kosten voor de werkgever toch aftrekbaar zijn, weliswaar beperkt tot eenmaal per jaar.

 

Dit betekent m.a.w. dat alle gemaakte kosten m.b.t. de uitstap fiscaal aftrekbaar zijn, zij het dat de fiscus wel van oordeel is dat de gemaakte restaurantkosten slechts 69% aftrekbaar zijn. De huur van een autocar, de organisatiekosten voor de gezamenlijke sport-, cultuur-, reisactiviteit(en), … komen dus allemaal voor de volledige aftrek in aanmerking.

 

Worden ook gepensioneerde werknemers van de onderneming uitgenodigd om mee te participeren aan de activiteiten, dan wordt de fiscale aftrekbaarheid van de aan hen gerelateerde kosten niet aanvaard en dienen deze dus in de verworpen uitgaven te worden opgenomen.

 

Sommige werkgevers – zeker indien het aantal personeelsleden niet zo groot is – nodigen ook de partners van de werknemers uit. In dat geval zou het wel eens kunnen gebeuren dat de belastingcontroleur slechts de helft van de kosten aanvaardt. Tenzij de bedrijfsleiding uiteraard goede redenen naar voor kan schuiven om ook hen uit te nodigen.

 

Wordt de uitstap georganiseerd voor slechts een gedeelte van het personeel, dan is er in hoofde van deze werknemers eigenlijk sprake van een belastbaar voordeel alle aard met als gevolg dat zij zullen belast worden op deze incentive.

 

Fiscale behandeling van een personeelsuitstap op het vlak van Btw

De Btw op de gemaakte kosten voor de teambuildingactiviteit of het personeelsuitstapje is slechts aftrekbaar op voorwaarde dat alle personeelsleden er aan kunnen deelnemen. In een dergelijk geval is er immers sprake van een zogenaamd "collectief sociaal voordeel" en hierop aanvaardt de Btw-administratie de volledige aftrek van de Btw.

 

Wordt er een personeelsactiviteit georganiseerd voor slechts een bepaald gedeelte van het personeel (bijvoorbeeld enkel het verkoopspersoneel), dan wordt de aftrek van Btw op de gemaakte kosten niet aanvaard.

 

Ook de aangerekende Btw op de gemaakte restaurantkosten wordt niet aanvaard.

                                                                                                                                                             Auteur: Bart Vermoesen