Vorige pagina


Ontdek drie alternatieve beleggingen die u vanaf 2016 een mooi rendement kunnen opleveren

5/01/2016

Ontdek drie alternatieve beleggingen die u vanaf 2016 een mooi rendement kunnen opleveren

Interessante beleggingen vinden met een mooi rendement en met een aanvaardbaar risico is op heden geen sinecure, zeker nu de rentevoeten historische dieptepunten opzoeken.

Wie vandaag zijn zuurverdiende centen op een spaarrekening parkeert, verliest eigenlijk geld aangezien deze nauwelijks nog interesten oplevert. Overheidsobligaties aankopen is al helemaal geen optie want deze met een beperkte looptijd leveren u zelfs een negatief rendement op. U leest het goed; u moet dus de overheid betalen om uw geld aan hen uit te lenen …

Op de koop toe heeft onze regering het afgelopen jaar beslist om de roerende voorheffing op interesten en dividenden verder te verhogen van 25% naar 27%. En om beleggen in beursgenoteerde aandelen al helemaal te ontmoedigen werd de speculatietaks ingevoerd.

 

Geld verdienen op uw spaarcenten wordt dus een onmogelijke opdracht? Niet voor wie goed zijn huiswerk maakt en openstaat voor alternatieven …

Onbekend is onbemind

Hieronder lichten we kort een drietal alternatieve beleggingsideeën toe die u op termijn een behoorlijk rendement kunnen opleveren:

 

 • Verstrek een WinWinlening,
 • Koop aandelen van een erkend ontwikkelingsfonds,
 • Investeer in start-ups.

 

Doe uiteraard ook zelf onderzoek of één of meerdere van deze beleggingsideeën wel bij uw persoonlijk beleggingsprofiel passen. Een belangrijke vereiste is immers dat u weet waarin u uw geld investeert.

 

 

Verstrek een WinWinlening

De WinWinlening werd een aantal jaren geleden in het leven geroepen omdat financiële instellingen steeds meer op de rem gingen staan bij het verstrekken van kredieten aan Kmo’s. Als reactie daarop heeft onze Vlaamse regering de WinWinlening boven de doopvont gehouden.

 

Kort gezegd komt het erop neer dat u als particulier een lening kan verstrekken aan een zelfstandig ondernemer of een bestaande Kmo-vennootschap. De lening heeft hoofdzakelijk de volgende kenmerken:

 

 • Maximaal te lenen som: € 50.000,00;
 • Looptijd lening: 8 jaar;
 • Aflossing kapitaal: maandelijks, trimestrieel, semestrieel, jaarlijks ofwel op vervaldag na 8 jaar;
 • Waarborgen: geen;
 • Rentevoet: minimaal 1,25% en maximaal 2,50% bruto (tarieven van toepassing gedurende 2015).

   

  De rentevoet voor nieuw verstrekte leningen wordt jaarlijks in januari bepaald. Deze voor 2016 is bij redactie van dit artikel nog niet gekend, maar wellicht zal die niet of nauwelijks wijzigen t.o.v. vorig jaar.

   

  Op zich is die 2,50% bruto niet zaligmakend. De kers op de taart komt hier echter van de overheid omdat deze u jaarlijks via uw aangifte personenbelasting een belastingvermindering toekent van 2,50% op het gemiddeld openstaand bedrag van de lening.

   

Concreet brengt een WinWinlening van € 50.000,00 u jaarlijks het volgende op:

 

            Brutorente (stel 2,50%)                              €    1.250,00
            Roerende voorheffing (27%)                       €   -   337,50
            Nettorente                                                 €       912,50
            Jaarlijkse belastingvermindering (2,5%)       € + 1.250,00

            Netto                                                         €    2.162,50          

Een belegging dus waar u als kredietverstrekker 4,33% netto aan overhoudt. In realiteit ligt het rendement zelfs nog iets hoger omdat er door de belastingvermindering minder aanvullende gemeentebelastingen is verschuldigd.

 

Enig minpunt is dat het om een achtergestelde lening gaat. Dit betekent dat u achteraan in de rij staat bij een faillissement van de onderneming. Daarom is het aan te raden om een dergelijke lening voornamelijk toe te staan aan ondernemers waarin u echt gelooft en die u kan vertrouwen.

 

 

 

Koop aandelen van een erkend ontwikkelingsfonds

Wie opteert om te investeren in aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen kan van de volgende voordelen genieten:

 

 • U investeert voor het goede doel omdat de ontwikkelingsfondsen op hun beurt kredieten, waarborgen of kapitaal ter beschikking stellen aan microfinancieringsinstellingen die deze op hun beurt verstrekken aan arme landbouwers en ondernemers in ontwikkelingslanden;
 • Wie minstens € 380,00 investeert, kan genieten van een eenmalige belastingvermindering van 5%;
 • De dividenden die u jaarlijks ontvangt, zijn vrijgesteld van roerende voorheffing op de eerste schijf van € 190,00;
 • De speculatietaks is het niet van toepassing omdat de aandelen niet beursgenoteerd zijn
 • U krijgt in principe steeds uw inleg terug wanneer u vroeg of laat wenst uit te stappen.

 

Momenteel zijn er een drietal erkende ontwikkelingsfondsen actief in België die in aanmerking komen voor de belastingvermindering:

 

 

Het jaarlijkse dividend van bovenvermelde ontwikkelingsfondsen varieerde de laatste jaren als volgt:

 

Ontwikkelingsfonds

2012

2013

2014

Alterfin

3,35%

3,00%

1,50%

Incofin

2,50%

2,50%

2,50%

OIKOcredit

1,25%

1,25%

1,25%

 

Als kers op de taart krijgt u er nog de eenmalige belastingvermindering van 5% bovenop.

Investeer in startende ondernemingen

Het afgelopen jaar heeft onze regering een wel heel interessante maatregel in het leven geroepen om de oprichting van start-ups een duwtje in de rug te geven. Wie deelneemt aan de oprichting of kapitaalverhoging van een kleine of middelgrote onderneming, zal immers onder bepaalde voorwaarden kunnen genieten van een eenmalige belastingvermindering van 30% of 45%. De hoofdlijnen van de maatregel kunnen hier als volgt worden samengevat:

 

 • Een belastingvermindering van:
  • 30% met een maximum van € 100.000,00 aan kapitaalinbreng per jaar;
  • 45% met een maximum van € 100.000,00 aan kapitaalinbreng per jaar als de vennootschap kwalificeert als “micro-entiteit”
 • De genoten belastingvermindering wordt slechts definitief verworven op voorwaarde dat de verkregen aandelen gedurende 4 opeenvolgende jaren worden behouden;
 • De inschrijving dient te gebeuren op nieuw uitgegeven aandelen;
 • De kapitaalinbreng gebeurt in geld;
 • Het geld wordt geïnvesteerd in een nieuwe of recent opgestarte activiteit;
 • Uzelf als investeerder oefent geen mandaat uit in de vennootschap.

  Loopt iemand van uw vrienden, familie of kennissen rond met een goed idee maar heeft die onvoldoende kapitaal om de sprong echt te wagen? Dan zou u wel eens de reddende engel kunnen zijn.

 

Loopt het avontuur fout af dan bent u niet in uw volledige inleg kwijt, maar “slechts” 55% of 70% naargelang de vennootschap al dan niet kwalificeert als een microvennootschap, gezien de initiële belastingbesparing.

Wordt het idee uiteindelijk omgezet in bedrijfswinsten, dan kan u op termijn genieten van mooie dividenden waarop de verlaagde roerende voorheffing kan worden toegepast en kan de meerwaarde op de aandelen (voorlopig) belastingvrij worden opgestreken bij latere verkoop.

 

Elk van bovenstaande investeringsmogelijkheden verdient zeker uw aandacht indien u uw spaargeld aan het werk wenst te zetten. Maar doe vooral zoals een goede huisvader: maak vooraf goed uw huiswerk en leg niet al uw eieren in dezelfde mand. Op die manier is de kans minder groot dat u voor negatieve verassingen komt te staan.

 

Auteur: Bart Vermoesen