Vorige pagina


Onze fiscaliteit is precies een knipperlicht!

5/01/2016

Onze fiscaliteit is precies een knipperlicht!

“U houdt niet van de fiscaliteit in ons land? Wacht dan gewoon 5 minuten…” lijkt een stelling te worden die we steeds meer gaan mogen poneren. Een kleine bloemlezing van wat nu juist is, of toch niet meer, of toch zonet weer wel, of zopas weer niet, of… etc, etc

De grijsgedraaide witte kassa

Om zwarte circuits in de horeca te vermijden, gaat dit rode spook al een paar jaar mee en werden de modaliteiten zonet weer gewijzigd, om blauw te worden van frustratie. Nu zou de grens liggen op € 25.000,00 omzet uit voeding. Moeilijk vast te stellen zonder witte kassa, uiteraard… Wie onder de eerdere vrijstelling wegens  “voedingsomzet minder dan 10% van de omzet” viel, en nu wél prijs heeft, moet slechts vanaf 1/1/2017 zo’n kassa hebben. Maar wellicht komen erover nog wel wat akkefietjes aandrijven, dus: wait and see…? Intussen draait de compensatiemaatregel betreffende het personeel vlot: andere sectoren (bakkers, slagers,…) zijn onderhand groen van jaloezie en willen ook flexi-jobs. Een rood hoofd moeten ze ervan krijgen, onze politici… Straks hebben ze weer een vol nieuw jaar tijd om het kleurboek bij te werken.

Terrassen en opritten (ver)bouwen aan 6% of 21%?

Had u niet in onze nieuwsbrief van november gelezen dat vanaf 1 januari 2016 opritten en niet-aan-de-woning-palende terrassen en garages en carports altijd 21% BTW zouden ondergaan in plaats van 6% bij woningen ouder dan 10 jaar? Ja. Klopt dat nog? Nee. Ah ja, u moet weten dat het toch al drie weken geleden is dat dat beslist werd, dus hoog tijd voor de regering om het steven eens te wenden? Dus die dingen kunnen r/lustig verder aan 6% na nieuwjaar, maar het is nog steeds zo dat de woning niet langer ouder dan 5, maar wel degelijk ouder dan 10 jaar moet zijn vanaf 1/1/2016 om verbouwingen te kunnen factureren aan 6%. Dit wordt nog een instinkertje voor de praktijk in de komende weken/maanden, vrezen we…

Zwarte boekhouding: quo vadis?

Akkoord dat niemand onder u zich bezondigt aan het hebben van bovenstaande rariteit, maar toch zijn er anderen. Welnu, wat een rechter in Gent hierover bijeen fantaseert verdient een bloemetje: lees en geniet. Wettelijk moeten alle stukken van de (officiële) boekhouding  gedurende een aantal jaren worden bewaard, uiteraard legt de wet dat niet op voor een zwarte boekhouding. Dus, stelt onze rechter, “Die boekhouding mag de BBI niet meenemen want de wet zegt niet eens dat je die boekhouding moet bijhouden.”, eenvoudig toch?  Beaulieu’s Roger Declerck zaliger had het niet beter kunnen zeggen… Een rechter in Antwerpen zegt dan weer dat alles wat je laat slingeren in beroepslokalen en/of op beroepsmatige computers, mag uitgevlooid worden door de BBI. De Brusselse rechtbank stelt daartegenover dat niet-relevante privégegevens en aan het beroepsgeheim onderhevige gegevens geweerd moeten worden. Zelfde onderwerp, (minstens) drie meningen…

 

Speculatietaks: opbrengst minder dan niets?

“Op opties innen we die niet” stellen een aantal banken, omdat de speculatietaks op opties volgens hen toch ongrondwettig zal verklaard worden. Wat denkt u daarvan? Fiscale insubordinatie nog voor de wet van kracht is. In alle geval is er al een bancaire speler op de markt die de speculatietaks wettelijk weet te omzeilen. De € 34 miljoen die deze trofee voor CD&V zou moeten opbrengen, zal een fata morgana blijken, vrezen we. Onze laatste weddingschap voor 2015: de wetgeving hieromtrent wordt nog elfendertig keer aangepast en dan uiteindelijk afgeschaft, maximaal na één jaar…

Nieuw(e) rondje(s) fiscale amnestie?

Het was de bedoeling vanaf 1/1/2016 de laatste achtergebleven zwarte fortuintjes officieel wit te wassen, maar blijkbaar staat de PS voor het Waalse Gewest op de rem omdat ze principieel iets heeft tegen wat ze zelf noemt “een permanent witwasmechanisme”. Toch gaat de federale regering ermee verder en dus zou Wallonië helemaal niets van de opbrengst vangen, gezien het gebrek aan een akkoord. We zijn benieuwd hoeveel reparatiewetgeving hiervoor in het leven zal geroepen worden en hoelang de juridische onzekerheid hierrond zal rondwaren…

Auteur : Jan Baert