Vorige pagina


Uw eerste aanwerving gepland… zet uw plannen nog even in de frigo tot 2016!

3/12/2015

Uw eerste aanwerving gepland… zet uw plannen nog even in de frigo tot 2016!

 

De regering zet zwaar in op jobcreatie. In dat kader wil ze de eerste aanwerving van personeelsleden verder stimuleren. Hoewel er al een tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen bestond voor eerste aanwerving, zal dit vanaf 2016 nog voordeliger worden.

 

Hoewel het wachten is op de publicatie in het Belgisch Staatsblad, heeft de regering voorzien dat u, voor een eerste aanwerving vanaf 01 januari 2016, zal genieten van een volledige vrijstelling van de (basis) werkgeversbijdragen en dit voor de gehele duur van de arbeidsovereenkomst. Hierdoor zal u voor een bediende bv. nauwelijks meer betalen dan het brutoloon. U kan dus best nog even geduld uitoefenen om uw eerste aanwerving te doen!

 

 

De belangrijkste voorwaarden om gebruik te maken van deze regeling zijn als volgt:

  • u heeft geen enkele werknemer in dienst gedurende vier kwartalen voorafgaand aan de aanwerving;

  • u werft uw eerste werknemer aan tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020. Merk op dat het niet zal lukken om een bestaande werknemer in te schrijven in een nieuwe vennootschap, de RSZ controleert of uw bedrijf geen technische bedrijfseenheid vormt met een ander.

Gelieve tenslotte ook op te merken dat ook voor uw tweede tot uw zesde aanwerving de nieuwe RSZ-vermindering voordeliger wordt dan voorheen.

 

Auteur: Steven Boone