Vorige pagina


Onbetwiste schulden B2B binnenkort vlugger invorderbaar?

3/12/2015

Onbetwiste schulden B2B binnenkort vlugger invorderbaar?

 

Achterstallige betalingen zijn een belangrijke, zo niet de belangrijkste, oorzaak van faillissementen. Om een vluggere inning toe te laten van onbetwiste schulden werd recent een wet gestemd die het tussen ondernemingen mogelijk zal maken om onbetwiste schulden te innen zonder bij de rechtbank te passeren.

 

De gerechtelijke procedure wordt voor de invordering van onbetwiste schulden tussen ondernemingen onderling vervangen door een administratieve procedure waarbij uw advocaat en een gerechtsdeurwaarder de spilfiguren zijn.

De belangrijkste voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de nieuwe regeling zijn als volgt:

  • Het dient te gaan om schulden van ondernemingen. Om schulden van particulieren te innen zal u nog steeds naar de rechter moeten stappen;

  • De betreffende factuur wordt niet betwist. Als er toch nog een discussie zou ontstaan, dan zal er toch een rechter tussenkomen;

  • Ook intresten en schadebedingen kunnen ingevorderd worden, maar de intresten en schadebedingen mogen samen niet meer dan 10% van het factuurbedrag bedragen.

 

Handelt u vaak met andere ondernemers, dan kan het aangewezen zijn om uw factuurvoorwaarden te controleren en desgevallend aan te passen. Voor bijkomende tips bij het opstellen van de factuurvoorwaarden verwijs ik graag naar onze nieuwsbrief van augustus 2014.

Op termijn zou de regering het systeem mogelijks ook uitbreiden naar particulieren toe maar dan zouden er wellicht aanpassingen gebeuren om de consumenten bijkomend te beschermen.

De exacte ingangsdatum dient nog bepaald te worden maar zou uiterlijk 1 september 2017 zijn.

 

                                                                                                                                                                                                        Auteur: Steven Boone