Vorige pagina


Sinterklaas voor verhuurbedrijven

3/12/2015

Sinterklaas voor verhuurbedrijven

 

Vennootschappen die het gebruik van sommige van hun onroerende of roerende goederen afstaan aan derden (wat we in de praktijk dus veelal gewoonweg “verhuren” zullen noemen), zijn sedert 1991 uitgesloten van degressieve afschrijvingen op die activa. Dit houdt in dat hen een leuke fiscale planningstechniek ontzegd wordt en dat was niet naar de zin van een aantal ondernemingen. Begin 2014 gaf het Hof van Beroep de fiscus een veeg uit de pan door een vennootschap (die gebouwen verhuurde) gelijk te geven in haar argumentatie dat het KB van 5 augustus 1991 laakbaar is omdat het strijdig is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Waarom op die activa namelijk een degressieve afschrijving verbieden, gewoon omdat het gebruik afgestaan wordt aan anderen? Natuurlijk, één zwaluw maakte de lente niet…

 

De fiscus verweerde zich in een andere zaak met het argument dat het beoogde doel wél maakt dat het onderscheid verdedigbaar is. Er bestond namelijk vroeger al eens misbruik door groepen die systemen opzetten om fiscaal voordeel te halen uit de combinatie verhuur & degressieve afschrijvingen. Maar het Hof van Beroep van Antwerpen maakt daar nu ook  brandhout van omdat de repressie wel al te algemeen is en dus discriminerend voor gewone verhuurbedrijven die geen malafide opzet nastreven. Dus hebben we al een tweetal zwaluwen…

 

Let wel: dat is nog steeds geen zwerm, dus schrijft u morgen degressief af op verhuurde activa, dan vindt u o.i. zeker nog de fiscus op uw weg, maar uw verweerarsenaal is alvast wat indrukwekkender geworden…

                                                                                                                                                                                                             Auteur: Jan Baert