Vorige pagina


Denk tijdig aan de overdracht van uw onderneming

5/11/2015

Denk tijdig aan de overdracht van uw onderneming

Uit recente studies is gebleken dat ondernemers (te) weinig stilstaan bij hun opvolging. Zelfs bij ondernemers die daartoe reeds een concrete timing voor ogen hebben, is men vaak nog niet effectief begonnen met het plannen en voorbereiden van die overdracht. Kortom, het blijkt moeilijk om de teugels los te laten of men weet niet juist hoe er precies aan te beginnen.

Dit lijkt ons ook geen onlogische conclusie… U bent bezig met iets op te bouwen en ziet zichzelf meestal niet stoppen op korte termijn. Niettemin is het ons inziens van groot belang om als ondernemer hierbij stil te blijven staan en dit om vele verschillende redenen.

 

Moment van bezinning

Het is een ideaal moment om zich te bezinnen over de eigen taken. Bent u als ondernemer onmisbaar in de zaak, dan heeft dit uiteraard zijn consequenties op het ogenblik dat er iets met u zou gebeuren. Bijvoorbeeld indien een familiale overdracht geen optie is, zal uw onderneming moeilijk verkoopbaar zijn of aan een veel lagere waarde indien u een onmisbare schakel bent.

Het is ook vaak een moment om zich te bezinnen over de toekomstige strategie voor de onderneming. Dient men anders tewerk te gaan, nieuwe markten te betreden, hebben de huidige producten of diensten nog voldoende perspectief in de toekomst, ….?

De onderneming kan versterkt de toekomst tegemoet met een duidelijke visie en strategie wat zich ook hoogstwaarschijnlijk zal vertalen in een hogere waardering.

 

Continuïteit van de onderneming

Het stilstaan bij en voorbereiden van de overdracht van de onderneming zal zorgen voor continuïteit van de onderneming op het ogenblik dat u (of uw partner) ernstig ziek zou worden of erger, zou komen te overlijden. Zowel naar cliënten, naar banken als naar personeel toe kan het een geruststelling zijn te weten dat uzelf niet meer die onmisbare schakel bent en de continuïteit van de onderneming verzekerd is naar de toekomst toe.

 

De voorbereiding zelf

We zeggen niet dat iedereen een draaiboek klaar moet hebben tegen de dag dat er iets zou gebeuren maar het is aangewezen om reeds enkele voorbereidingen te treffen. De eerste stap lijkt alvast om zich te bezinnen over de eigen taken, de toekomst van de onderneming, wie u als logische opvolger ziet voor de zaak (familie of derden) en op welke termijn u een overdracht overweegt. Dit zal immers zijn implicaties hebben op de rest van de voorbereiding.
Vervolgens zou iedere ondernemer over een testament moeten beschikken waarin hij of zij een aantal regelingen treft voor het geval er iets met hem/haar gebeurt. Bijvoorbeeld, u bent gehuwd met gemeenschap van goederen, u heeft 3 kinderen en 1 van die kinderen is actief in de zaak. Indien er op vlak van successie niets voorzien is zal de blote eigendom van de onderneming naar de 3 kinderen gaan en het vruchtgebruik naar de langstlevende echtgeno(o)t(e). Via uw testament kan u andere regelingen treffen (rekening houdend met de wettelijke reserve van de andere erfgenamen) maar hiertoe dient u de nodige stappen te ondernemen. Evalueer op hetzelfde ogenblik ook uw huwelijkscontract aangezien dit ook een impact kan hebben op de overdracht van de onderneming.

Worden uw plannen al iets concreter, dan is het aangewezen om ons in te schakelen om u verder te informeren over de (toekomstige) mogelijkheden tot schenking en/of overdracht van de onderneming. Wij staan u graag bij om mee te denken over de diverse pistes die u kan bewandelen en de gevolgen ervan.

Weet dat een schenking van een familiale onderneming mogelijk is aan 0%. Indien u wacht tot het te laat is, zullen de erfgenamen belastingen verschuldigd zijn. Weet ook dat een schenking niet gelijk staat met de teugels onmiddellijk uit handen geven. Er bestaan voldoende instrumenten om een geleidelijke overgang te voorzien of zelf de controle over uw vermogen te behouden.

We besluiten graag met een citaat dat ons nauw aan het hart ligt, “Het falen van de voorbereiding is de voorbereiding van het falen.” (Confucius). Het is van groot belang om stil te staan bij de overdracht van de onderneming en tijdig te starten met de voorbereiding hiervan. Dat dergelijke voorbereiding ook nog eens fiscale voordelen kan bieden, is daarnaast mooi meegenomen.

 

Auteur: Steven Boone