Vorige pagina


De speculatietaks: een storm in een glas water?

5/11/2015

De speculatietaks: een storm in een glas water?

Afgelopen maand werd door onze regering beslist om een meerwaardebelasting in te voeren op effecten die binnen een korte tijdspanne worden gerealiseerd door particuliere beleggers. Deze beslissing heeft al heel wat stof doen opwaaien en het laatste is er beslist nog niet over gezegd en geschreven. Hoeft u als privébelegger hier nu van wakker te liggen of toch niet?

Op basis van het laatste voorontwerp van wet omtrent dit onderwerp, lichten wij alvast een tipje van de sluier. Uiteraard kan het een en ander nog wijzigingen alvorens de definitieve wettekst in het Belgisch Staatsblad verschijnt, maar weet dat de krijtlijnen zijn getekend

 

Speculatietaks voor snelle overdrachten van bepaalde effecten

Meerwaarden op bepaalde effecten die binnen een tijdspanne van 6 maanden worden gerealiseerd door natuurlijke personen, buiten de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid, zullen vanaf 1 januari 2016 worden belast aan een eenvormig tarief van 33%. Voor zover bekend zou de meerwaardebelasting al minstens van toepassing zijn op de volgende beursgenoteerde effecten:

 • Aandelen
 • Opties
 • Warranten
 • Aandelencertificaten

 

De speculatietaks zou in eerste instantie niet van toepassing zijn op de volgende effecten:

 • Obligaties
 • Beleggingsfondsen
 • Beveks en Sicavs

 

Het is voorlopig nog onduidelijk welk regime de meerwaarden op volgende effecten zullen ondergaan:

 • ETFs (Exchange Traded Funds)
 • Certificaten op grondstoffen, aandelen, indexen, …
 • Tubo’s
 • Converteerbare obligaties

 

Meerwaarde versus minderwaarde

De meerwaardebelasting zou enkel van toepassing worden op effecten die worden aangekocht vanaf 2016. U hoeft dus voorlopig uw aandelen niet halsoverkop te verkopen.

Bij de overdracht van de effecten die tot dezelfde soort behoren, zal voor de berekening van de 6 maanden-termijn rekening worden gehouden met de LIFO-methode of m.a.w. het “last in, first out” principe. Een eenvoudig voorbeeldje verduidelijkt dit verder.

 

Voorbeeld

Lisa koopt op 5 april 2016 welgeteld 100 aandelen AB InBev tegen een koers van € 105,00 per stuk. Op 5 mei 2016 noteert het aandeel tegen een koers van € 90,00 en Lisa besluit nog eens 100 aandelen bij te kopen. Eind juli schiet de koers omhoog en verkoopt Lisa 100 van de 200 aandelen tegen een koers van € 125,00.

Volgens het voorontwerp van wet zou Lisa geacht worden eerst de aandelen te hebben verkocht die ze op 5 mei 2016 zou hebben aangekocht en dient er dus een meerwaardebelasting te worden betaald van: 100 x (€ 125,00 - € 90,00) x 33% = € 3.500,0 x 33% = € 1.155,00

 

Gerealiseerde minderwaarden mogen daarenboven spijtig genoeg niet in mindering worden gebracht van de gerealiseerde meerwaarden.

De regering weegt inzake deze materie dus met twee maten en gewichten. Dat dit als totaal onrechtvaardig dient te worden beschouwd, blijkt hierna.

Stel dat Lisa in ons voorbeeld haar 100 resterende aandelen eind september noodgedwongen dient te verkopen tegen een koers van € 70,00 en ze dus een minderwaarde realiseert van € 3.500,00 ((€ 105,00 - € 70,00) x 100 aandelen). Zonder speculatietaks zou Lisa in totaliteit noch verlies, noch winst hebben geleden op haar belegging (hierbij abstractie makend van aangerekende beurstaksen en makelaarskosten). Haar verlies van € 3.500,00 zou immers gecompenseerd zijn met de meerwaarde van € 3.500,00.

Door de invoering van de speculatietaks ziet het plaatje er voor Lisa echter minder fraai uit. In dat geval bedraagt haar totaal verlies:

     Meerwaarde bij verkoop in 07/2016        € 3.500,00

     Minderwaarde bij verkoop in 09/2016    - € 3.500,00

     Saldo                                                         € 0,00

     Te betalen speculatietaks                     - € 1.155,00

     Totaal verlies                                      € 1.155,00

 

Mochten gerealiseerde minderwaarden aftrekbaar zijn, dan zou Lisa ook in dit geval noch verlies, noch winst realiseren. U merkt het dus zelf: de regering neemt dus enkel deel in uw winsten, de verliezen zijn jouw probleem …

 

Ontsnappen is niet zo eenvoudig

De Belgische financiële instelling waarbij u uw effectenportefeuille aanhoudt, zal in eerste instantie instaan voor de berekening en inhouding van de speculatietaks. Wie overweegt om zijn of haar effectenportefeuille te verhuizen naar het buitenland is er echter aan voor de moeite. Dergelijke meerwaarden zullen verplicht dienen te worden aangegeven in uw aangifte personenbelasting indien er geen taks van 33% werd ingehouden en doorgestort naar de fiscus.

Dat “vergeten” om op te nemen in uw aangifte is altijd een optie voor fiscale snoodaards, maar weet dat buitenlandse financiële instellingen verplicht zullen zijn om deze informatie door te sturen naar de Belgische fiscus.

Het meest eenvoudig om aan de belasting te ontsnappen is uw effecten langer dan 6 maanden bijhouden. Wordt dus voortaan een lange termijnbelegger …

 

Auteur: Bart Vermoesen