Vorige pagina


Roerende voorheffing wijzigt: 2 keer gefopt!

5/11/2015

Roerende voorheffing wijzigt: 2 keer gefopt!

Zijn we nog niet helemaal uitgefoeterd op de euvele moed die ze in Brussel betoond hebben om de RV op te trekken van 25% naar de nog duizelingwekkendere 27%; komen ze nu nog af om deze gelegaliseerde diefstal nog een jaar te vervroegen ook. Inderdaad, vanaf 1/1/2016 hebben we er al van in plaats van slechts vanaf begin 2017…

En om niet van half werk te kunnen worden beschuldigd, pakt men dan ineens twee andere zaken ook aan: (1) legt u een liquidatiereserve aan en kan u zich toch geen 5 jaar inhouden om die reserve uit te keren? Niet langer een 15% sanctie, maar wel netjes een grotere 17% sanctie wordt uw deel… En, (2): heeft u een kapitaalverhoging doorgevoerd in het kader van de overgangsmaatregel van de liquidatiebonus en doet u een kapitaalvermindering binnen de 2 jaar [of 4 jaar voor grote ondernemingen], dan zal ook hier de 17%-lamp nazinderen in plaats van die van 15%.

Voor verdere oneerlijkheden in verband met roerende inkomsten: zie Barts artikel verder in deze nieuwsbrief over de speculatietaks… In alle geval leven we in een steeds welvarender land: we zijn nu al 4 tarieven van RV rijk! Bij liquidatie na toepassing van de liquidatiereserve hebben we 10%, we  houden 15% voor spaarboekjes en Letermebons, we krijgen 17% voor haastigaards die geen geduld hebben na aanleg van diverse soorten liquidatiereserves en we “genieten” van 27% in zowat alle andere gevallen. Och ja, en 0% bestaat ook nog: voor de eerste € 1.880,00 intresten op uw spaarboekje.

 

En is het nu al kommer en kwel?

Maar neen gij! Ze komen nu al van heinde en verre in heelder horden kijken naar ons fiscaal Walhalla! Investeren zult ge, en daarbij zal u zich beloond zien met een investeringsaftrekpercentage dat de regering nu maar liefst verdubbelt! Van 4% naar 8%! Jammer genoeg is dit niet combineerbaar met de notionele intrestaftrek die heel Europa ons benijdt, maar zie: dat tarief verschrompelt verder naar 1,63% vanaf 2016 [en 1,131% voor grote ondernemingen]. In 2009 lag dat voordeel nog bijna 3 keer hoger! Hoe meer Verhofstadt met z’n armen wappert in het Europees parlement, hoe meer zijn geesteskind hier verdampt…

Ook leuk: voor werknemers worden de forfaitaire beroepskosten stapsgewijze opgetrokken en het maximale absolute bedrag zal bijna 14% hoger zijn tegen 2018. Dat kunt ge niet meer bij de klein patatjes onderbrengen, hoor!

Voorzichtig aan wordt de belastingschijf van 30% in de personenbelasting bij het grof vuil gezet zodat vanaf 2018 ook 25% zal gelden voor die schijf en dat gaat over een voordeel van nagenoeg € 185,00 per jaar! Geef toe, tegen dat ze dat met hun accijnsverhogingen op alcohol (vanaf 1 november  2015) zullen terugverdiend hebben, zullen we al heel wat waggelende polonaises mogen afgestoken hebben!

En hiermee hebben we nog niet eens alle lol gehad: de sociale bijdragen van zelfstandigen zakken van 22% naar 20,5% per jaar en dit tot een inkomen van € 55.577,00. Ook dit medicijn wordt ons mondjesmaat en druppelsgewijze toegediend: in 2016 gaan we naar 21,5%, dan beleven we 21% en in 2018 bereiken we het nieuwe percentage. Dat wordt voor de meesten onder ons een duwtje in de rug van € 375,00 tot € 600,00 per jaar! Misschien doet er hier en daar iemand hier minnetjes over, maar wij zijn opgevoed in de geest van “wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd”…

 

Auteur: Jan Baert